Poznámka rektora 

Poznámka rektora UMPRUM ke studentským aktivitám - březen 2018

Poznámka rektora – březen 2018

 

Od roku 89 je vzdělání konečně otevřeno všem bez rozdílu náboženského vyznání a politického přesvědčení – školy jako instituce tedy musí být v demokratické instituci neutrální, nemohou se stavět na nějakou stranu v politickém boji – viz Listina lidských práv.

Školy ale mají vychovávat své studenty, aby ti se sami za sebe do věcí veřejných – tedy i do politiky zapojovali aktivně, aby se aktivně podíleli na společenském dialogu (viz např. Inventura demokracie) i na vytváření občanských spolků, a aby do politiky vstoupili nejen na demonstracích, aby věcem veřejným standardně obětovali část svého času a energie.

Demonstrace a petice jsou v demokracii legitimním prostředkem k vyjádření názoru, ale bohužel až

„ex post“. Názorovým i hodnotovým kolizím by měl předcházet celospolečenský dialog a hlavně svobodné volby, kdy by se každý z vás měl přičinit, aby k frustracím a demonstracím ani nemuselo docházet a aby stát fungoval podle našich představ.

 

Je dobře, když je občan aktivní, ale škola musí vždy zůstat politicky nestranná!

 

Zdrženlivost však není na místě při ochraně základních demokratických hodnot. Xenofobní útoky na jinou rasu, útoky na veřejnoprávní média, útoky na samosprávné rozhodování veřejných vysokých škol, na profesory, rektory, atp., musí být vždy pro akademické prostředí nepřijatelné a proti takovému jednání musí školy a jejich představitelé vždy veřejně vystoupit. Tam se nejedná jen o politiku.

Vytvořeno: 14. 3. 2018
Prohlášení AS UMPRUM 

Prohlášení Akademického senátu UMPRUM

Akademicky senát UMPRUM jako samosprávný zastupitelský akademický orgán školy se připojil k Výstražné stávce studenstva- #VyjdiVen.

 

Prohlášení Akademického senátu UMPRUM

Členky a členové Akademického senátu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (AS UMPRUM) jsou znepokojeni současnou politickou situací, za alarmující považují, že politici nectí pravidla zastupitelské demokracie a odmítají dodržovat ústavní zvyklosti. AS UMPRUM proto podporuje výstražnou studentskou stávku „Vyjdi ven“, která proběhne ve čtvrtek 15. března i demonstrace odmítající útoky politiků na veřejnoprávní média a na nezávislost klíčových nástrojů demokratického a právního státu.

 

Vytvořeno: 14. 3. 2018
Výstava Galerie NIKA 

Ihor Sabadosh: Brand New Trash

Událost: 21. 3. 2018 - 15. 4. 2018
Výstava 

Ateliér skla v Pasáži českého designu

Vytvořeno: 12. 3. 2018
Prezentace Anny Pleštilové 

Ruční slepotisk a zlacení. Uvedení do technologie a historické inspirace

Událost: 23. 3. 2018
 

Výsledky přijímacího řízení 2018/19 - Výtvarná umění

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 5. - 9. 2. 2018 byli do bakalářského programu (B8206), magisterského programu (M8206) a navazujícího magisterského programu (N8206) - Výtvarná umění přijati níže uvedení uchazeči. (bez záruky)

Tito uchazeči se stanou studenty UMPRUM po zápisu do studia, který se bude konat dle harmonogramu UMPRUM.

Vytvořeno: 9. 3. 2018
novinka Nakladatelství UMPRUM 

Pramen 2008–2016

Událost: 15. 3. 2018
Gratulujeme 

Zvláštní cena pro Františka Jungvirta v soutěži Junior Glass Ways 2018

Vytvořeno: 6. 3. 2018
Gratulujeme 

EDIDA 2018 - ČR - cena pro Herrmann & Coufal a další absolventy a pedagogy UMPRUM

Vytvořeno: 6. 3. 2018
Výstava a nový studentský klub H2 

Johana Pošová a Barbora Fastrová: Hlava a pata

Událost: 5. 3. 2018 - 13. 4. 2018