Doprovodný program výstavy Don´t Panic! 

Přednáška Dity Malečkové: Obrazy zpoza snů - pondělí 27. 5. 2019 od 18 h

Událost: 27. 5. 2019
 

Informace k přijímacímu řízení 2019/20 do doktorského studia

P8206 - Výtvarná umění

V příloze naleznete harmonogram přijímacího řízení do doktorského studia - program P8206 Výtvarná umění.

 

P8101 - Teorie a dějiny výtvarných umění

Přijímací řízení pro program Teorie a dějiny výtvarných umění je zahájeno 29. května 2019 v 8:30 v učebně č. 215, kdy uchazeči absolvují test z anglického / německého / francouzského jazyka.

30. května 2019 od 13:00 v místnosti č. 115 proběhnou osobní pohovory s uchazeči, kteří postoupili do 2. kola. Délka pohovoru je 30 minut, harmonogram pohovorů bude oznámen 29. května 2019 v odpoledních hodinách.

Vytvořeno: 15. 5. 2019
Přednáška 

on behalf of S/he lecture of Francois ROCHE: Critical things doesn’t abolish the risk

Událost: 17. 5. 2019
Přednáška 

CHRISTOPHER LONG Reading Early California Modernism: Architecture and Design in Los Angeles 1920–1940

Událost: 23. 5. 2019
Gratulujeme 

Úspěchy UMPRUM v soutěži Best in Design 2019

Vytvořeno: 6. 5. 2019
UMPRUM na knižním veletrhu 

UMPRUM na Světě knihy 2019

Událost: 9. 5. 2019 - 12. 5. 2019
Přijímací řízení 2019/20 

Výsledky přijímacího řízení 2019/2020 - N8101 Teorie a dějiny výtvarných umění

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 29. - 30. 4. 2019 byli do navazujícího magisterského prezenčního studia, studijní program: N8101 Teorie a dějiny výtvarných umění, studijní obor: Teorie a dějiny moderního a současného umění, přijati pro akademický rok 2019/2020 tito uchazeči - viz příloha.

Vytvořeno: 2. 5. 2019
novinka 

Hotel Praha

Vytvořeno: 2. 5. 2019
Přijímací řízení 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro ak. rok 2019/20 do st. programu N8101 Teorie a dějiny výtvarných umění

Na základě 1. kola přijímacího řízení do navazujícího magisterského programu N8101 Teorie a dějiny výtvarných umění, oboru 8101T007 Teorie a dějiny moderního a současného umění  konaného dne 29. 4. 2019 postupují do 2. kola níže uvedení uchazeči – viz. příloha.

2. kolo proběhne dne 30. 4. 2019 v místnosti č. 312 formou pohovorů, harmonogram naleznou uchazeči v příloze. Prosíme uchazeče, aby se k pohovoru dostavili vždy 30 minut předem.

Vytvořeno: 1. 5. 2019
Výstava Galerie 207 

EPOS 207

Událost: 30. 4. 2019 - 7. 5. 2019