Jak se dostat na UMPRUM 

UMPRUM - jiná dimenze. Kdo to nezkusí, ten neví.

Událost: 26. 10. 2017
Výstava klauzurních a semestrálních prací 

ARTSEMESTR zima 2018

Událost: 24. 1. 2018 - 30. 1. 2018
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2018/19 

Informace pro 1. kolo - bakalářský studijní program B8206 a magisterský studijní program M8206

Informace pro 1. kolo - bakalářský studijní program B8206 (Katedry designu, užitého umění a grafiky) a magisterský studijní program M8206 (Katedra architektury)

                   
Přijímací řízení začíná v pondělí  5. 2. 2018, v budově UMPRUM v Praze, Praha 1- Staré Město, nám. Jana Palacha 80/3.                        

Časový harmonogram a informace o přesném umístění naleznete v příloze 

                   
Uchazeči se  dostaví k přijímacímu řízení dne 5. 2. 2018 ve stanoveném čase - viz sloupec "Čas PŘ". Po odevzdání domácích prací v místnosti - viz sloupec "Domácí práce" se uchazeči dostaví do místnosti - viz sloupec "Místnost PŘ", kde budou na základě předložených dokladů zaregistrováni. Zde budou po dobu tří hodin zpracovávat výtvarné úkoly 1. kola přijímacího řízení.                       

S sebou si uchazeči přinesou:                        
1. pozvánku k přijímacímu řízení                       
2. průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas                       
3. soubor domácích prací - viz informace k přijímacímu řízení na stránkách www.umprum.cz/web/cs/studium/prijimaci-rizeni                       
4. pomůcky ke zpracování talentových úkolů - viz informace k přijímacímu řízení na stránkách www.umprum.cz/web/cs/studium/prijimaci-rizeni

Vytvořeno: 23. 1. 2018
Projekt Ateliéru designu oděvu a obuvi 

Power of Identity se představí v Praze a následně v Tokiu

Událost: 23. 1. 2018 - 30. 1. 2018
Výstava Galerie NIKA 

Julie Lupačová: Dveře se zavírají // The Doors are Closing

Událost: 24. 1. 2018 - 18. 2. 2018
Výstava 

České centrum Berlín: Canvas. Junge Malerei aus Prag, Dresden und Berlin

Událost: 12. 1. 2018 - 15. 2. 2018
Výstava Ateliéru textilní tvorby ve Frankfurtu nad Mohanem 

Textil a architektura na Heimtextilu

Událost: 9. 1. 2018 - 12. 1. 2018
Přípravný kurz kresby a malby k přijímacímu řízení 

Kurz kresby a malby "na poslední chvíli"

Vytvořeno: 4. 1. 2018
Performativní přednáška 

HRS 9: Pakui Hardware - Performativní přednáška

Událost: 9. 1. 2018
PF 2018 - video 

UMPRUM Vám přeje krásné Vánoce a šťastný nový rok 2018

Vytvořeno: 2. 1. 2018