Výstava 

Absolventi Ateliéru K.O.V. na Marzee International Graduation Show 2018

Událost: 19. 8. 2018 - 31. 10. 2018
 

Zápisy do 1. ročníku 2018/2019

K zápisu do 1. ročníku do budovy UMPRUM (nám. Jana Palacha 80, Praha 1, do místnosti č. 115 v 1. poschodí) se prosím dostavte následovně:

03. 09. 2018 v 10:00 hod.      bakalářský program Výtvarná umění a magisterský program Výtvarná umění, obor Architektonická tvorba,

03. 09. 2018 ve 14:00 hod.    navazující magisterský program Výtvarná umění a navazující magisterský program Teorie a dějiny moderního a současného umění,

04. 09. 2018 v 10:00 hod.      doktorský program.

K zápisu do 1. ročníku si s sebou prosím přineste:

  • občanský průkaz, v němž je uvedeno Vaše aktuální trvalé bydliště (cizinci cestovní pas),
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu (v případě, že jste úředně ověřenou kopii k přihlášce nedoložil/a), příp. potvrzení o řádném ukončení studia,
  • 1 fotografii průkazového formátu,
  • propisku,
  • pokud dokládáte vysokoškolské vzdělání, které bylo absolvováno mimo ČR, je nezbytné přiložit i jeho nostrifikaci (úředně ověřenou kopii), jinak jej nelze akceptovat.

Dnem zápisu do studia se stanete studentem UMPRUM.

Pokud se k zápisu osobně nedostavíte a písemně se do pěti dnů ode dne zápisu neomluvíte, zaniká Vám podle čl.3, odst.2 Studijního a zkušebního řádu UMPRUM právo na zápis do studia.

Vytvořeno: 14. 8. 2018
Výstava Galerie NIKA 

Iveta Schovancová: Koktejlový večírek/Cocktail party

Událost: 16. 8. 2018 - 9. 9. 2018
 

REKONSTRUKCE Mikulandská

Informace akademické obci a zaměstancům Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

 

Vážení kolegové, studenti, zaměstnanci,

 

minulý týden jsme vás informovali o události ze 17. 7. 2018, ke které došlo při rekonstrukci objektu v Mikulandské ulici, jejíž příčinu vyšetřuje standardním postupem policie ČR. 19. 7. 2018 předala policie staveniště zpět dodavateli (Metrostav), se kterým škola jako investor řeší následný postup prací. Do ukončení šetření není možné do věcí zasahovat a ani nemá smysl se zabývat jakýmikoli spekulacemi. V těchto souvislostech vyjadřuje vedení školy pochopitelný lidský zájem na zdravotním stavu dělníků, kteří byli havárií postiženi.           

To je pro školu hlavní téma a vedení školy bude související informace průběžně upřesňovat!

 

Vedle toho je zde delší dobu nazrávající téma, které vedení školy nehodlá dávat do jakékoli souvislosti s havárií v Mikulandské. Tím tématem je role některých památkových orgánů ve schvalovacích a rozhodovacích procesech. Nevyjasněné kompetence mezi „doporučujícími“ subjekty, především jsou to Územní odborná pracoviště Národního památkového ústavu, a „exekutivními“ orgány státní správy – to jsou odbory památkové péče (v Praze OPP MHMP), jsou však dnes už zřetelně neudržitelné!

 

Na základě našich zkušeností jak neblahou úlohu sehrálo pražské ÚOP NPÚ v případě přípravy rekonstrukce objektu pro Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze bych jako rektor raději v tuto chvíli zachoval zdrženlivost a otevřel zásadní debatu nejlépe až po skončení vlastní realizace. Překvapuje mě však, že generální ředitelka NPÚ, která obdobně jako ředitel OPP MHMP doposud zastávala víceméně korektní a konstruktivní postoje, cítí potřebu dávat v médiích přímo či přes mluvčího různá fakta do nepodložených či dokonce nepravdivých souvislostí. To pak zbytečně vyvolává potřebu uvádět taková prohlášení na pravou míru, což vzhledem k havárii představuje zcela mimoběžnou přestřelku!               

Seriosní diskusi bude možné zahájit, až se současná situace vyjasní a až nebudeme mít mysl zastřenou nešťastnou událostí.

 

Vážení kolegové, studenti, zaměstnanci,

byť jsou vysokoškolské prázdniny, událost z minulého týdne s námi se všemi silně otřásla. Rád bych vás však ujistil, že vedení školy udělá vše pro to, aby se nová pracoviště v Mikulandské otevřela bez zbytečné prodlevy. Na základě rozmanitých zpráv někteří z vás znejistěli, jak mají chápat protichůdné informace o průběhu výstavby a okolnostech současného zdržení. Jak jistě víte, pro média prázdniny znamenají okurkovou sezonu a tak udělají vše možné, aby se jakékoli téma udrželo co nejdéle při životě. Nenechte se tím znejišťovat.

 

Prof. Jindřich Smetana

rektor

Vytvořeno: 23. 7. 2018
 

Informace rektora k události v Mikulandské ulici

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze je investorem rekonstrukce objektu bývalé školy v Mikulandské ulici a v březnu předala staveniště dodavateli stavby. Při provádění stavebních prací došlo v úterý 17. července k propadu části stropu. Suť zavalila tři dělníky, kteří byli postupně vyproštěni. Jejich poranění jsou lehčího, středně těžkého a těžkého charakteru. Informace o tom, že by pod sutí byly další osoby, nebyla v průběhu záchranných prací naštěstí potvrzena. Dotčené části konstrukcí byly průběžně stabilizovány a následně bude umožněn přístup expertů přizvaných policií kdalšímu šetření.

Za představitele Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze konstatuji, že naše myšlenky se v prvé řadě soustředily na záchranu a zdravotní stav poraněných dělníků. Na druhé straně teprve nyní okolnosti umožní získat dostatečně validní informace k vyhodnocení příčin této nešťastné události. Kdy bude možné ve stavebních pracích pokračovat a jaká budou další opatření, se rozhodne až následně.

V tuto chvíli si především přejme, aby následky na zdraví zraněných dělníků byly co nejmenší.

prof. ak. arch. Jindřich Smetana

Vytvořeno: 18. 7. 2018
Výstava Galerie NIKA 

Jonáš Verešpej: Much Better, But Not Enough

Událost: 12. 7. 2018 - 12. 8. 2018
novinka – 1. svazek Edice Katedra 

Co je designér: věci, místa, sdělení

Událost: 24. 7. 2018
Výstava v Galerii UM 

Naskle, balíme!

Událost: 14. 7. 2018
Výstava 

Acoustic Caves ve Vídni

Událost: 19. 8. 2018
Mezinárodní přehlídka v Itálii 

UMPRUM na Academiae Bienal 2018

Událost: 7. 7. 2018 - 31. 10. 2018