Ing. Jarmila Kemrová


Zařazení / Funkce

Prorektorka pro věci studijní
tel.: +420 251 098 295
dveře č. 107a