Ing. arch. Mgr. Petr Klíma


Zařazení / Funkce
Katedra teorie dějin a umění / Teorie a dějiny moderního a souč. umění
8109T017
Absolvent