2. kolo open callu Galerie UM na rok 2024 - deadline 31. 10.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyhlašuje 2. kolo open callu Galerie UM na rok 2024

Termín odevzdání přihlášek: 31. října 2023

Přihlášky včetně povinných příloh zasílejte v elektronické podobě na email sarka.vanova@umprum.cz

Bližší informace a formulář přihlášky naleznete níže.

2. kolo open callu Galerie UM na rok 2024 - deadline 31. 10.

 UMPRUM zajišťuje a financuje tyto náklady:

- veškeré energie
- ostrahu po dobu konání výstavy
- grafické zpracování a tisky propagačních materiálů k výstavě (pozvánka, plakát, nárožní bannery, banner ve foyer)
- PR výstavy (tisková zpráva, anonce na webu, FB, Instagramu UMPRUM, distribuce pozvánek mailem a poštou)
- pojištění prostoru do výše 2.000.000,- Kč
- nasvícení výstavy
- fotodokumentaci výstavy (vernisáž, instalace)
- vernisáž výstavy (pohoštění, obsluha, ozvučení)
- standardní úklid během konání výstavy
- příspěvek na realizaci výstavy ve výši 50.000 Kč, z něhož lze hradit např. materiál, honoráře apod.

Konzultace možná po emailu, telefonu nebo osobně (po předchozí domluvě):
Šárka Váňová, výstavní oddělení
UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
T: 251 098 139, 734 457 360
E: sarka.vanova@umprum.cz