Metodická rada

Metodickou radu tvoří metodici, kteří jsou členové a zástupci všech kateder Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Metodická rada je k dispozici studentům a členům katedry v otázkách výuky, komunikace a vztahů a podílí se na zavádění inovací v oblasti koncepce vzdělávání v daném oboru.

Tyto úkoly plní především aktivní účasti na dění v rámci katedry (schůze katedry, skupinové a individuální konzultace, prezentacích a hodnocení studentských prací, přijímací a výběrová řízení apod.) a intervencemi do výuky (přednášky hostujících odborníků, workshopy s externisty apod.). K plnění úkolů se připravuje průběžným sebevzděláváním. Svá zjištění či nabídku možných řešení ve spolupráci s ostatními členy zpracovává a následně poskytuje katedrám materiály k uvedení do praxe. Podílí se na tvorbě Akademického průvodce UMPRUM.

Členové metodické rady UMPRUM

HLAVNÍ METODIČKA
Mgr. Romana Bartůňková

METODICI KATEDRY ARCHITEKTURY
doc. Mgr. Cyril Říha, Ph.D.

METODICI KATEDRY DESIGNU
Mgr. Klára Peloušková
MgA. Eduard Herrmann

METODIK KATEDRY UŽITÉHO UMĚNÍ
Mgr. Michal Vaníček

METODIČKA KATEDRY VOLNÉHO UMĚNÍ
Mgr. Kristýna Péčová

METODIČKY KATEDRY GRAFIKY
MgA. Michaela Režová
Mgr. Pavla Pauknerová, Ph.D.

METODIČKA KATEDRY TEORIE A DĚJIN UMĚNÍ
PhDr. Mgr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.

KONTAKT
metodickarada@umprum.cz