Nový program stáží pro studenty architektury

Od zimního semestru 2022/2023 spouští UMPRUM ve spolupráci s Českým svazem stavebních inženýrů nový program stáží pro studenty architektury.

Nový program stáží pro studenty architektury

Studenti architektury tak nově mají možnost nahradit si 1 semestr ateliérové výuky praktickou stáží v architektonickém nebo projektovém studiu. 

  • Stáže jsou 3-6 měsíců dlouhé, minimální rozsah stáže je 3 měsíce (15 týdnů) po 16 hodinách týdně, tedy alespoň 30 pracovních dnů (v rámci jednoho semestru)
  • Stáže probíhají místo Ateliérové výuky 
  • Z absolvování stáže obdrží studující zápočet a 16 kreditů
  • Stáže jsou určené studentům od 2. ročníku výše
  • Stáže jsou finančně ohodnocené
  • Výběr architektonického nebo projektového studia/firmy je na studujících. Kritériem pro výběr vhodných firem pro pracovní stáže studentů UMPRUM, katedry architektury je umístění firmy v Ratingu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství – viz  www.rabf.cz – umístění mezi prvními 100 ateliéry a kancelářemi v Ratingu ateliérů a projektových kanceláří za posledních 5 hodnocených let (poslední sloupec tabulky)
  • Na konci stáže bude student svou práci prezentovat ve svém Ateliéru a dostane také hodnocení od firmy, na základě kterého obdrží příslušné kredity  

 

V případě zájmu o stáž je třeba najít poskytovatele stáže (architektonické nebo projektové studio/firmu), který bude akceptovat podmínky stáže tak, jak jsou definované UMPRUM (dokument níže). Následně je třeba domluvit se s vedoucím ateliéru a studijním oddělením, kde si zapíšete předmět "Pracovní stáž v aplikační sféře" s kódem N200.

Pokud byste chtěli vhodnou firmu/studio doporučit nebo pomoci s hledáním, obraťte se na pana Pavla Štěpána (pavel.stepan@umprum.cz), prezidenta Českého svazu stavebních inženýrů a pedagoga UMPRUM. 

Program zaštiťuje UMlab - Kreativní laboratoř UMPRUM. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte koordinátorku Kamilu Matouškovou - kamila.matouskova@umprum.cz, tel: 721 704 720.