Zápisy do 1. ročníku 2023/2024

K zápisu do 1. ročníku do budovy UMPRUM (nám. Jana Palacha 80, Praha 1) se prosím dostavte následovně:

01. 09. 2023 v 9:00 hod.      čtyřletý bakalářský a šestiletý magisterský studijní program (do místnosti č. 115 v 1. poschodí)

01. 09. 2023 ve 13:00 hod.    dvouletý, dvouapůlletý a tříletý navazující magisterský a čtyřletý doktorský studijní program (do místnosti č. 215 ve 2. poschodí)

PRO ZÁPIS SI PROSÍM VYČLEŇTE 3-4 HODINY SVÉHO ČASU A DOSTAVTE SE PROSÍM VČAS.

K zápisu do 1. ročníku si s sebou prosím přineste:

  • občanský průkaz, v němž je uvedeno Vaše aktuální trvalé bydliště (cizinci cestovní pas),
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu (v případě, že jste úředně ověřenou kopii k přihlášce nedoložil/a), příp. potvrzení o řádném ukončení studia,
  • 1 fotografii průkazového formátu,
  • propisku,
  • pokud dokládáte vysokoškolské vzdělání, které bylo absolvováno mimo ČR, je nezbytné přiložit i jeho nostrifikaci (úředně ověřenou kopii), jinak jej nelze akceptovat.

Dnem zápisu do studia se stanete studentem UMPRUM.

Pokud se k zápisu osobně nedostavíte a písemně se do pěti dnů ode dne zápisu neomluvíte, zaniká Vám podle čl. 9, odst. 2 Studijního a zkušebního řádu UMPRUM právo na zápis do studia.

Povinná školení (BOZP a dílny) proběhnou dne 27. 9. 2023. Slavnostní imatrikulace proběhne dne 18. 10. 2023. Zahájení výuky v zimním semestru dne 2. 10. 2023.

 

Další články