Projekty

Projekty jsou pro UMPRUM stále důležitější složkou, pomáhají realizovat především uměnovědné bádání, umělecký a aplikovaný výzkum.

Cílem Grantového oddělení UMPRUM je poskytovat informační, administrativní a metodickou podporu pro vědecko-výzkumné a rozvojové projekty. Mezi naše hlavní poskytovatele projektů a grantů v současné době patří:

Technologická agentura České republiky, konkrétně výzva ÉTA. Cílem těchto projektů je vyzkoušení inovativních postupů či výrobku z různých oblastí;

Grantová agentura České republiky, podporující především základní vědecký výzkum;

Ministerstvo kultury, které poskytuje UMPRUM v současné době dva projekty z výzvy Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), zaměřené na uměnovědné bádání.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kde čerpáme z výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) zaměřeného na podporu vysokých škol.

KONTAKT

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
4. patro – místnost 

VEDOUCÍ ADMINISTRÁTORŮ A PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ
Bc. Kristýna Baumannová
251 098 117
kristyna.baumannova@umprum.cz

ADMINISTRÁTOŘI JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ

Výzkum v oblasti digitalizace našívání skleněných komponentů na textil
Kristýna Baumannová
kristyna.baumannova@umprum.cz

Umění a design jako řešení změn v dopravě s nástupem autonomního řízení
Mgr. Ing. Kamila Matoušková
kamila.matouskova@umprum.cz

Hledání identity: Architektura českých Němců 1891–1918
Mgr. Daniela Grubhofferová,
daniela.grubhofferova@umprum.cz

Rozvoj výukových metod na UMPRUM
Bc. Kristýna Baumannová
kristyna.baumannova@umprum.cz

Modernizace vybavení UMPRUM
Mgr. Petr Pelcl
petr.pelcl@umprum.cz

Architektura a česká politika v 19. - 21. století
PhDr. Ditta Pfferferová, Ph.D.
dittapfefferova@umprum.cz

Průmysl a umění: opomíjené regionální osobnosti podnikatelů coby hybatelů hospodářského pokroku Československa, jejich význam a spolupráce s umělci, architekty a designéry.
Bc. Anna Palánová
anna.palanova@umprum.cz

Centrum pro umění a ekologii
Amálie Bulandrová
amalie.bulandrova@umprum.cz

UMPRUM kreativní a inovativní – Národní plán obnovy
Ing. Daniela Sládková
daniela.sladkova@umprum.cz

Activating Pedagogy for Ceramic Education Futures (CRAFT)
Mgr. Tereza Sluková
tereza.slukova@umprum.cz

Dějiny českých dějin umění druhé poloviny 20. století, část 2 (1970–1990)
Mgr. Daniela Grubhofferová
daniela.grubhofferova@umprum.cz

Architektura (ž.). Ženy, emancipace, architektura v druhé polovině 20. století (spoluřešitelství s NG)
Ing. arch. Klára Brůhová, PhD.
klara.bruhova@umprum.cz

Místa tvořivosti. Uměleckoprůmyslové vzdělávání: konstrukce identit, záchrana minulosti a design budoucnosti

PhDr. Ditta Pfferferová, Ph.D.
dittapfefferova@umprum.cz