3D Tisk

Typ dílny: dílna s oborovou působností

3D tiskový sál je vybavena: 12x FDM Prusa Mk3 s maximální velikost tištěných objektů 210×250×210mm, 4x FDM Prusa Mk2 s maximální velikostí tištěných objektů 210×250×200mm a 2x FDM Craftbot FLOW IDEX XL s maximální velikostí tištěných objektů 386×250×500mm, 1X SLA Prusa Sl1s s maximální velikostí tištěných objektů 127×80×150 mm.

 

 

Garantované otvírací hodiny: 9 –15 hodin

Rezervační systém

 

Kontakt:

TC UMPRUM Mikulandská 5
MgA. Adam Keil
tel.: 251 098 480
e-mail: adam.keil@umprum.cz

BcA. Jiří Debřička
tel.: 251 098 480
e-mail: jiri.debricka@umprum.cz