David Hanvald - Rukopis převzít nejde!
Vytvořeno: 11. 9. 2020 od Absolvent

DAVID HANVALD
Rukopis převzít nejde!

24. 9. 2020 – 3. 1. 2021
Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14, Liberec

Zahájení ve čtvrtek 24. září 2020 v 17.30 hodin
Úvodní slovo: kurátoři výstavy Zuzana Štěpanovičová a Martin Dostál
Komentované prohlídky: 19. 11. a 3. 12. v 10.30 a 17.00, 29. 11. v 15.00 hodin
Výstava je otevřena do neděle 3. ledna 2021, denně kromě pondělí 10–17 hodin, ve čtvrtek do 19 hodin

David Hanvald (nar. 1980 Liberec) patří v současnosti zcela určitě mezi nejvýznamnější umělce spjaté s regionem Liberecka, jejichž věhlas daleko přesahuje hranice České republiky. Již řadu let prostřednictvím geometrické abstrakce reaguje na podněty moderny pomocí cyklického zpracování myšlenkových představ a přehodnocování podnětů ikonických osobností moderního umění. Výstava představí jeho cyklus obrazů s názvem Stavebnice, obohacen o nejnovější textové kaligrafie, vše v netradiční instalaci vytvořené na míru funkcionalistické podbazénové haly Lázní.

Cyklus Stavebnice vedle konceptuálních otázek (jak vystavovat obraz mimo tradičně vžitou rovnou stěnu a tradičně vžitý úhel návštěvníkova pohledu a jak jej adjustovat do prostorových objektů) reaguje i na osobní rodinnou situaci autora, v níž má autor možnost být v intenzivním kontaktu s kouzelným světem dětských her a stavebnic. Tvorba Davida Hanvalda originálním způsobem představuje syntézu racionální (de)konstrukce a hravého přístupu, navazování na moderní umění a jeho konceptuální popření. Díky živému a expresivnímu gestu má téměř magickou přitažlivost.

K výstavě vychází také katalog.