David Hanvald – THE JUNKSPACE
Vytvořeno: 30. 4. 2019 od Absolvent

David Hanvald – THE JUNKSPACE

4. 5. - 30. 6. 2019
vernisáž:
pátek 3. 5. v 18.00 hodin


Svou instalaci THE JUNKSPACE představí liberecký rodák a absolvent Ateliéru malby Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze David Hanvald.

 

Autor o výstavě
Jelikož momentálně čtu knížku Rem Koolhaas, Texty, zvolil jsem název The Junkspace. Nejen že se mi tento anglický novotvar, kterému Koolhaas v knize věnuje velký prostor, líbí, ale vystihuje také určitým způsobem prostor, ve kterém se v průběhu času ocitla mšenská kaplička. Samotnou stavbu kapličky pak vnímám jako určitou schránku pro arte­fakt, kterým může být dětská dřevěná kostka uvedená do uměleckého kontextu.

 

David Hanvald (narozen 1980 v Liberci), který je ab­solventem jablonecké SUPŠ a VOŠ, patří k nejsledo­vanějším českým umělcům mladší střední generace. Ve svém malířském díle přehodnocuje a zpracovává zejména podněty, myšlenky a tvorbu modernistických autorů 20. století. Vzniká tak osobitá, barevně akcen­tovaná syntéza postupů modernistických avantgard s postkonceptuálními malířskými trendy současnosti, která nabourává klasické vnímání malovaného obrazu.

 

Výstava se koná s finanční podporou Libereckého kraje.