Jiří Pelcl - SEDMVÁZ
Vytvořeno: 24. 9. 2020 od Absolvent

 Jiří Pelcl – SEDMVÁZ

 1.10. – 27. 11. 2020

 Galerie Kuzebauch, Říčanova 19, Praha 6

 

 Sedm váz, sedm materiálů, sedm příběhů. Galerie Kuzebauch uvádí výstavu materiálových váz pedagoga, bývalého rektora i absolventa UMPRUM Jiřího Pelcla. 

 Jednou z konstant, kterou se zárodek21. století odlišuje od předchozích věků, je téma životnosti naší planety. Zatímco počty lidí i jejich průměrný věk zvyšují, Zemi se daří stále hůře. Její potřeby jsou totiž až příliš často v přímém rozporu s tím, čeho lidská mysl a tělo žádá. Víc hlav, nejen víc rozumu, ale i (s)potřeb. Proto dnes nad námi průmysl vítězí již 4:0. Proto se záchrannou brzdu sice sem tam tahá, ale nikoliv ve vlacích křižujících páteřní tratě.
Otázky životního prostředí dnes patří do zlatého fondu intelektuálních diskuzí, a to i ve světě výtvarného umění a designu. Staly se součástí společenského mainstreamu, což jim ubírá na palčivosti, protože jde často pouze o efektní demonstraci či deskripci. Naštěstí se stále najdou tvůrci, kteří toto téma dokáží nejen uchopit, ale bez okázalých proklamací přetavit v silnou autorskou výpověď – jako Jiří Pelcl.
Uznávaný český architekt, designér, dlouholetý profesor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se tématu udržitelnosti a svodům konzumu ve svých projektech  věnuje několik desetiletí. Soucítí se světem opuštěných věcí a (z)neužitých materiálů, snaží se nevytvářet „zboží“ na jedno použití, neplýtvat a nehrát na efekt. Nezdvihá varovně prst, jen když je poblíž televizní kamera, má jej zdvižený stále. Kolekci nazvanou Sedmváz lze chápat jako příběh znovuoživení sedmi materiálů, určených k různým účelům, v univerzálním tvaru vázy – antické amfory z počátků naší civilizace. Pro někoho mohou tvořit sedm nebes, sedm sfér světa, být symboly usilování o dokonalou harmonii, pro jiného „jen“ zajímavé interiérové artefakty. Tak jako tak, Jiří Pelcl dokázal resuscitovat banální, na první pohled neatraktivní nepoužitelné materiály, a vrátit jim smysl i hodnotu. A nenápadně tomu, kdo chce naslouchat, vyprávět o tom, že design může být mnohem více nežli jen popkulturní modlou.

 

Petr Nový
hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
kurátor Galerie Kuzebauch