Karel Štědrý - Dvanáct
Vytvořeno: 28. 1. 2022 od Absolvent

Karel Štědrý – Dvanáct

4. 2. - 27. 2. 2022

Galerie Artefin, Nádražní 203, 250 64 Měšice

Galerie Artfein uvádí výstavu absolventa Ateliéru malby UMPRUM Karla Štědrého Dvanáct.

Číslovka dvanáct, která se shoduje s názvem výstavy, je v tomto případě mírně zavádějící.  Nemá vypovídat o komplexním univerzu obsaženém v nám známém gregoriánském kalendáři, o počtu synů Jacoba nebo o počtu Kristových apoštolů. Dvanáct let je doba, po kterou se můžeme setkávat s tvorbou Karla Štědrého (po absolutoriu na UMPRUM v ateliéru Stanislava Diviše).