Lenka Vacková shání podporu pro svůj projekt Textile Mountain
Vytvořeno: 5. 3. 2019 od Absolvent

Lenka Vacková, absolventka Ateliéru designu oděvu a obuvi a studentka postMag programu UMPRUM, shání na crowdfundingové platformě Hithit finanční podporu svého projektu Textile Mountain. 

Textile Mountain je ekologická alternativa nákupu textilií a galanterie. První textilní galanterie a opravárna prodávající nevyužité skladové zásoby výrobních firem, studií a jednotlivců. Dáváme nový život materiálům, které by skončily na skládce. Podrobný popis projektu od Lenky Vackové naleznete níže, podpořit ho a vybrat si ze široké nabídky odměn můžete zde.

O Projektu

V současné době vzniká enormní množství textilního odpadu.Tento odpad vzniká díky nadvýrobě. Svého konečného spotřebitele si reálně najde pouze zlomek z vyrobených textilií. Zbytek končí nevyužitý jako “dead stock” (mrtvé zásoby) ve skladech, na skládkách, ve spalovnách, a nebo v tom nejlepším případě jako materiál určený pro výrobu netkaných textilií. Myšlenka projektu na záchranu materiálů a pokusu jim vdechnout nový život a vhodné využití se zrodila po roce a půl-leté praxi v továrně recyklující textilní odpad. Ekologický ráz projekt řeší hned ze dvou směrů: zaprvé zamezuje vytváření odpadu, se kterým je nutné nakládat, a za druhé šetří energie potřebné pro výrobu a materiálů nových.

Kromě toho prostor Textile Mountain bude fungovat i jako opravárna oblečení a textilu. Opravou se prodlouží životnost vašich oblíbených kousků a předejde se nákupu nového oblečení a stejně tak vyhození něčeho, co po malé úpravě může ještě sloužit.

 

Proč to dělám?

Textilní a oděvní průmysl je hned po tom ropném největším znečišťovatelem životního prostředí. Textile Mountain by měla alespoň malým dílem jít příkladem a přispět k nápravě.

Pokud si stejně jako my myslíte, že je důležité myslet na přírodu a na své okolí, potom jste na správném místě. V Hoře Hadrů (Textile Mountain) si najdete materiál, který se přesně hodí pro Váš projekt nebo si necháte opravit svůj oblíbený kousek oblečení, čímž zamezíte vzniku dalšího naprosto zbytečného odpadu. 

Obchod tohoto ražení zatím nemá v Evropě obdobu. A právě proto Vy můžete být těmi, kdo pomohou tomuto jedinečnému projektu na svět! Bude hezké a jedinečné mít jeden právě v Praze - konkrétně na Praze 7 v Čechově ulici. Zde jsme našli naprosto vhodný prostor pro uskutečnění našeho projektu, který je zároveň i snem o uskutečnění veřejně prospěšné věci – nápomoci udržitelnému směrování životního stylu, který je na vzestupu a je tolik potřebný. Nezapomínáme však ani na “mimopražské”, celý projekt bude fungovat i online s e-shopem, kde bude možné materiály nakoupit z pohodlí domova. 

 

Proč potřebujeme Vaši pomoc?

Pro provoz tohoto projektu a jeho uvedení k životu je třeba tří základních věcí. První je nápad a chuť ho přivést k životu, druhou je nalézt ideální prostory, které jsme se štěstím již našli. Teď ale zbývá ta třetí věc, čili zaplatit první nájem a vybavit prostor/obchod vším potřebným tak, aby mohl fungovat. A právě proto potřebujeme Vaši pomoc. “Hora hadrů” do začátku spolkne i horu peněz, kterou se snažím také eliminovat, nicméně to bez prostředků úplně nejde. Je potřeba koupit vybavení, zaplatit všechny, kteří pomáhají s realizacemi a vykoupit první materiály, které budou časem přibývat. Dále také navázat spolupráci a najít vhodné dodavatele.

Aby to novému prostoru slušelo, a nevypadalo to tam také jako na skládce, studio deForm navrhlo řešení interiéru, který se musí zhotovit (střihačský stůl, pracovní stůl, štendry pro umístění látek, police, atd.). Následně se musí brát v potaz zhotovení webu, eshopu, a také nafocení nabízeného zboží aby se mohlo dát celému světu vědět, že Textile Mountain existuje!

 

Podrobnější popis projektu?

Celý prostor Textile Mountain bude primárně určen pro prodej udržitelných textilií a galanterie. Tyto materiály budeme odebírat převážně od českých výrobců, designerů, studií a továren, se kterými již máme navázanou spolupráci. Kromě prodeje ekologických materiálů je zde plánovaná i dílna – opravárna. Aby se ještě více prodloužila životnost oblečení a předcházelo se zbytečné nadprodukci neekologicky a neeticky vyráběných kusů nového oblečení, budou se zde provádět opravy oblečení (např. přišití knoflíků, výměna zipů, záplatování,…)Mimo to chceme, aby prostor vzdělával a seskupoval lidi, kteří by o informace ohledně této problematiky měli zájem.To bude probíhat formou přednášek, workshopů nebo kroužků/dílen nejen pro děti. S touto činností již mám ze své předešlé praxe zkušenosti. Textile Mountain bude i jakýmsi puncem-razítkem pro subjekty, které s námi budou spolupracovat, že se svými odpady zacházejí zodpovědně!

Cílovým zákazníkem je každý z nás. Všichni nosíme oblečení, a vždy je prostor k tomu, to dělat ještě udržitelněji a zodpovědněji, zároveň příjemnou a zábavnou formou. Nejde tedy pouze o obchod, ale i o prostor, kde je příjemnétrávit svůj čas záslužnou činností. Domnívám se, že prostředí Prahy 7 je k tomuto počinu naprosto ideální lokací. Nejenom proto, že se zde již nachází obchody pro kreativní činnosti (například nově vzniklý prostor pro edukaci Vzletná, korálkárny, galanterie, AVU, ale i spousta studií, ateliérů a dílen).

Projekt je zaštítěn akademickým zázemím Vysoké školy uměleckoprůmyslové, pod kterou ho zpracovávám ve svém Post-magisterském projektu.

 

Kdo jsem

Jmenuji se Lenka Vacková, v roce 2017 jsem absolvovala studium na pražské UMPRUM v ateliéru Designu oděvu a obuvi pod vedením Liběny Rochové. Dlouhodobě se zabývám zodpovědným a udržitelným přístupem v textilním a oděvním průmyslu. Čím dál tím větší smysl mi dává zkoumat, jak lépe a ekologičtěji by mohlo toto odvětví lidské činnosti fungovat, než vyrábění nových materiálů a kusů oblečení. V rámci diplomové práce jsem začala spolupracovat s českou firmou zabývající se průmyslovou recyklací textilu, kde jsem zůstala pracovat další rok a půl. Za tuto spolupráci jsem v témž roce získala ocenění Czech Grand Design Módní designér roku 2017. Na základě všech nabytých zkušeností mi Textile Mountain přijde jako logické vyústění předchozích projektů, protože se snaží lokálně řešit a smysluplně nakládat s materiály. Snaží se předcházet vzniku textilního odpadu a zajistit plynulé využití co největšího množství těchto materiálů - tomuto přístupu jsem začala říkat materialflow.

 

Odkazy, media

web

facebook

instagram LV

instagram Textile Mountain