MOD(E)LY
Vytvořeno: 4. 5. 2018 od Absolvent

MOD(E)LY

 

11. 5. - 8. 7. 2018

vernisáž ve čtvrtek 10. května 2018 od 18:00

 

Galerie města Pardubic, Příhrádek 5, Pardubice

 

Petra Brázdilová / Kristina Vašíčková / Magdalena Poplawska / Jindřiška Barchini Jůzová / Eva Horská / Kateřina Venclíková Čížková

 

Šestice absolventek UMPRUM vystavuje heterogenní škálu uměleckých metod užívaných ke komentářům nálad nebo sloužících k charakterizaci smyšlených i reálných postav či archetypů reinterpretovaných v současném kontextu. Objekt či socha se tu stává nástrojem ironické revize femininní individuality, ale je nepochybně také prostředkem pohrávání si se společenským klišé. Sochařky jsou často samy sobě „modely“, které mohou být pouhou předlohou určenou k další hře, některé z jejich děl se naopak stávají zhmotnělými symboly – pomyslnými modlami trvale přítomnými v našem nevědomí.

Kurátorka: Lucie Váchová

 

Více informací na webu galerie.