MODRÉ INOVACE - Současné tendence v tvorbě tradičního českého modrotisku
Vytvořeno: 3. 10. 2017 od Absolvent

MODRÉ INOVACE
Současné tendence v tvorbě tradičního českého modrotisku

 

6. 10. – 31. 12. 2017

České centrum Víděň
Herrengasse 17, Vídeň
www.tschechischeszentrum.at


Modrotisk, tradiční umělecké řemeslo s bohatou historií, má i nadále silný potenciál. Mladí designéři z něj svými inovativními přístupy vytváří exkluzivní materiál. Výstava v Českém centru Vídeň dává nahlédnout jak do tradiční, tak současné české modrotiskové výroby.

V minulosti byly České země považovány za textilní velmoc, textilní průmysl patřil k nejstarším průmyslovým odvětvím v Čechách a k pilířům našeho hospodářství. Řemeslně i výtvarně velmi kvalitní výrobky vznikaly od padesátých let minulého století v instituci Ústředí lidové umělecké výroby, která byla i centrem moderní a experimentální tvorby modrotisku. Díky unikátní spolupráci vynikajících výtvarníků a skvělých řemeslníků vznikaly v rámci produkce ÚLUV originální produkty využívající tradičních postupů v aktuálním kontextu. Tento kreativní přístup nemá ve středoevropském kontextu obdoby, a může tak být pro zahraniční publikum velmi objevný.

V 90. letech minulého století se poslední fungující modrotiskové dílny na našem území, příslušející rodinám Danzingerových a Jochových, osamostatnily. Přestože v současnosti zhotovují i jiný sortiment, navazují na práci svých předků – pracovníky a vedoucími obou provozoven jsou přímí potomci jejich zakladatelů. Tyto dílny vlastní formy s původními vzory, které se uplatňovaly na lidovém oděvu regionů, do nichž dílny tradičně své zboží dodávaly a pravidelně s nimi pracují.

V současnosti preferuje řada českých designérů kvalitu ruční práce, řemeslný um, vazbu na tradici a originalitu. Tradiční modrotisk má stále silný potenciál a v rukou mladých tvůrců se stává jedinečným materiálem.

Motivací pro prezentaci českého modrotisku byl návrh na zapsání této tradiční technologie na seznam nehmotného světového kulturního dědictví organizace UNESCO. Výstava by se měla primárně prezentovat v zemích střední Evropy včetně České republiky, které společně návrh na zapsání podaly (Maďarsko, Slovensko, Rakousko, Česko, Německo). Předpokládá se však, že zájem o výstavu bude napříč celou sítí Českých center.

Kurátorka výstavy, módní designérka Alice Klouzková, se dlouhodobě zabývá tradičními rukodělnými technikami, modrotisk často využívá ve své tvorbě a také jej systematicky propaguje. K účasti na výstavě přizvala mladou designérku Martinu Dvořákovou hledající krásu v obyčejném a tvořící pod značkou made by ordinary, dále výtvarnici Petru Gupta Valentovou, která spojuje český modrotisk s tradičním dřevotiskem z oblasti indického Rádžasthánu, a v neposlední řadě studenty Ateliéru textilní tvorby z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, jež budou prezentovat výsledky svého experimentálního zkoumání dekoru a objektu v rámci současného pojetí modrotiskové tvorby. Návštěvníci budou mít také možnost nahlédnout do dvou tradičních modrotiskových dílen, které jsou na území Česka stále v provozu, a svou práci představí i poslední výrobce a restaurátor modrotiskových forem.

V rámci doprovodného programu proběhne modrotiskový workshop, na kterém si návštěvníci tuto jedinečnou techniku sami vyzkoušejí, dále komentovaná prohlídka s kurátorkou Alicí Klouzkovou (www.aliceklouzkova.cz) a přednáška
Kláry Binderové – Modrotisková oděvní tvorba pod vedením Ústředí lidové umělecké výroby.

Vstup volný!

 

Organizace: Česká centra www.czechcentres.cz
Kurátorka: Alice Klouzková www.aliceklouzkova.cz
Grafika: Adam Uchytil
Architektonické řešení výstavy: Lenka Míková
Fotografie a video: Tomáš Brabec

 


MgA. Alice Klouzková je absolventkou UMPRUM, ateliéru Módní tvorby. Po studiích působila jako asistentka ak. mal. Josefa Ťapťuchy. V roce 2005 založila společně s Janou Jetelovou studio SISTERSCONSPIRACY, které je známé
především svou tvorbou autorské pánské módy. Od roku 2014 vede na vzdělávací platformě Scholastika Ateliér módního designu. V rámci doktorského studia na pražské UMPRUM se zabývá tradičními českými a moravskými textilními
tradicemi a jejich využitím v současné módní tvorbě. Výsledky jejích studií prezentuje v rámci projektu „Dědictví“. V roce 2016 jí vyšla kniha „Dědictví. Tradice, inovace, móda“.

 

 

Obrazová dokumentace (foto: Karin Zadrick)

Obrazová dokumentace (foto: Tomáš Brabec)