My 1965
Vytvořeno: 25. 6. 2019 od Absolvent

My 1965

18. 7. – 22. 9. 2019
vernisáž: čtvrtek 18. 7. 2019

Galerie sboru českých bratří, Českobratrské nám. 123, Mladá Boleslav

Otevřeno: út – ne 10-16 hodin

 

Výstava MY SPOLUŽÁCI 65 je už čtvrtá v pořadí (Ostrava, Praha Žižkov, Mladá Boleslav 2017) a vystavují na ní absolventi Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kteří studovali v letech 1965 - 1971.


Na výstavách byla vždy zastoupena většina oborů - architektura, malba, grafika, užité umění. Od ukončení studií jsme se víceméně pravidelně setkávali, myšlenka na společnou výstavu vznikla asi před pěti lety. Uspořádali jsme ji v ostravské galerii Díla, prohlédli si areál ve Vítkovicích a inspirovali se pro další nejen lidská setkávání. 
Na výstavách konfrontujeme svá starší i nově vzniklá díla.

Vystavující: Andy Bargilly, Jana Budíková, Miroslav Čejka, Jan Fišer, Jan Hlavatý, Stanislav Holý, Milan Jansa, Jan Kavan, Stanislava Kavanová, Květuše Kovářová, Michal Kudělka, Gabriela Luptáková-Černá, Gita Marolcová-Weigeltová, Jan Mladovský, Oldřich Plíva, Jitka Trčková, Alice Ulmová-Obdržálková, Radka Vodáková-Šrotová, Anna Vojtěchová