Patrik Hábl - RE:KONSTRUKCE
Vytvořeno: 29. 1. 2019 od Absolvent

Patrik Hábl
RE:KONSTRUKCE

5.2. - 5.4. 2019

vernisáž: 4. 2. od 18 hodin

Galerie Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6

 

Pedagog výtvarného modulu a absolvent UMPRUM Patrik Hábl se představí ve Ville Pellé s výstavou RE:KONSTRUKCE.

Z důvodu RE:KONSTRUKCE otevřeno! Kompletní a náročná obnova prostor, absolutní využití plochy s jemným citem, který povyšuje pozadí na hlavní motiv, hra s okolním prostorem kde půjde o tvorbu in situ a kdy se výstavní sály promění v jeden obrazový celek. Fascinovaně intervenuje do prostoru, experimentuje s malířskými technikami, měřítkem a pracuje s nezvyklými formáty, které velice pracným způsobem plní svými téměř japonskými motivy.

Patří mezi nejviditelnější představitele české neštětcové malby své generace. Svými projekty budí posledních pět let opakovaně pozornost v Česku, ale i Německu nebo Japonsku. Jeho dynamický asociativní rukopis vznikl jako syntéza postupů abstraktní malby a monotypu. To, kromě Háblova přirozeného smyslu pro experiment, do jisté míry odráží také jeho školení na UMPRUM v malířském ateliéru Pavla Nešlehy a na grafice u Vladimíra Kokolii na AVU. Patrik Hábl malbu vnímá jako osvobozené médium, subjektivní materii s univerzálním přesahem, ze které se skládá svět, a proto mu také nedělá problém do něj jejím prostřednictvím intervenovat. Dokázal to například svými velkorysými projekty v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze, kde své kompozice použil jako substitut za jiné plátno, aby vzápětí v DOXu malbou „vystavěl“ jedno celé patro věže (obě 2013). Zatím naposledy malířskou site specific invazí rozehrál letos prostor oceňovaného polyfunkčního domu DRN od Stanislava Fialy na pražské Národní třídě. Patrik Hábl pokračuje v monitorování možností malby prostřednictvím zacházení s obrazem a parametry jeho prožívání ze strany diváka také v galeriích. RE:KONSTRUKCE připravená pro Galerii Villa Pellé je nejen Háblovou největší pražskou samostatnou výstavou, ale především otevřeným projektem, který konfrontuje právě tradiční obraz a jeho zažité vnímání s Háblovými překvapivými instalacemi malbou. Jde při něm nejen o experimentální „rekonstrukci“ architektury v obraz, ale i proměnu divákova vědomí. Výstava zároveň představí výběr autorových nejvýznamnějších projektů z Česka i zahraničí, které naznačí způsob autorova výtvarného uvažování a vystaví kontext obrazové realizaci, která vznikne na místě

 

Patrik Hábl (*1975) je malíř pracující nejen s obrazem, ale i s prostorem. Jeho tvorba byla oceněna Waldesovou cenou a cenou Europol, byl nominován v Top 10 na Osobnost roku za nejvýznamnější umělecký počin roku 2013.  Vytvořil řadu prostorových vstupů současného umění do významných historických staveb, mezi nimi například intervence “postních obrazů” v akademickém kostele Nejsvětějšího Salvátora, intervence ve stálé expozici středověkého umění v Anežském klášteře nebo instalace v expozici Umění Asie a starověkého Středomoří v Národní galerii Praha. Velké ohlasy vzbudila jeho samostatná výstava v Centru současného umění Dox Transformace krajiny. V roce 2015 byl vybrán odbornou komisí na Bienále do Pekingu a na podzim představil své práce v Japonském Kyótu. Počátkem roku 2016 vytvořil 15 metrovou instalaci v Klášterním kostele ve Speinshartu a instalaci ke znovuotevření stále expozice AJG v Hluboké n. Vltavou.  Koncem roku 2016 na sebe upozornil výstavou v tradičním japonské domě Takeda House v japonské Takaoce. Počátkem roku  2017 vytvořil 10-ti metrové postní plátno pro nejstarší kostel v Grazu Leechkirche a v témže roce pro Malou pevnost Terezínského gheta obepnul obvod cely č. 41 malbou, kterou tvoří 600 postav. Spolupracoval při realizaci Paláce Drn a Paláce Špork s architektem Stanislavem Fialou. Patrik Hábl pedagogicky působí na VŠUP v Praze. Je členem sdružení UB a Hollar.

 

Kurátor: Radek Wohlmut

 

Zdroj: https://villapelle.cz/galerie-villa-pelle/archiv-vystav/rekonstrukce-patrik-habl/