Pedagogové a absolventi UMPRUM na přehlídce ART SAFARI 36 – SPOLU
Vytvořeno: 28. 5. 2021 od Absolvent

ART SAFARI 36 – SPOLU

5. 6. – 13. 6. 2021
Studio BUBEC, Tělovýchovná 748, Praha 5 – Řeporyje

 

Pedagogové UMPRUM Martina Niubó, Diana Winklerová a Patrik Hábl a řada absolventů, z nichž můžeme jmenovat třeba Dagmar Šubrtovou, Matěje Lipuse, Martina Pertla nebo Terezu Svatošovou, jsou zastoupeni na umělecké přehlídce ART SAFARI #36.

Jednotlivá díla, performance i workshopy jsou koncipovány na principu umělecké spolupráce i aktivizace návštěvníků k participaci a prožití akce. Vybrané významné umělecké osobnosti, které patří ke kmenovým autorům studia, byly kurátorkou Daniela Kramerovou osloveny s nabídkou k účasti na Art Safari a zároveň vyzvány k volbě spolupracovníka či spolupracovníků, s nimiž dílo či instalaci pro přehlídku společně vytvoří. Vedle spolupráce umělců napříč generacemi či výtvarnými obory se do společné tvorby zapojili i autoři působící mimo výtvarnou oblast – například herec, geolog nebo filozof.

Zastoupení autoři:
Barbara Benish  |  Sam Okoth Opondo, Michael J. Shapiro
Erika Bornová  |  Jaroslav Prokopec
Tomáš Císařovský  |  Tomáš Dimter
Patrik Hábl  |  Anna Beata Háblová, Eliška Háblová
Ivana Hanzlíková  |  Pavel Koch
Vojtěch Horálek  | Josef Daněk
Martin Janíček  | Cristina Maldonado
Josefína Jonášová  |  Žofie Jonášová, Lukáš Šimek
Jiří Kovanda  |  Ester Knapová
Matouš Lipus  |  Viktor Kákoš
Martina Niubó  |  Lucie Mlynářová
Martin Pertl  |  Adam Vízek
Čestmír Suška  |  Václav Krčál
Miloš Šejn  |  Vladimír Javorský
Dagmar Šubrtová  |  Radek Mikuláš
Diana Winklerová  |  Tereza Svatošová
Jean Cherouny    |  Erin Bundock, Beth Robinson, Lydia Meade, Jenny Beller, Megan Marie Freeman Philip Topolovac  |  Vavřinec Vyoral
Johannes Makolies  |  Anica Kehr

 Kurátorka: Daniela Kramerová