Peter Oriešek – Kryštof Hošek: Sóma Séma
Vytvořeno: 22. 1. 2021 od Absolvent

 Peter Oriešek – Kryštof Hošek

 Sóma Séma

 20. 10. 2020 – 7. 2. 2021

 

 Museum Kampa připravilo ne zcela obvyklou dvojvýstavu výrazných sochařských individualit, které od sebe dělí celá generace. Petra Orieška, absolventa a pedagoga UMPRUM  a Kryštofa Hoška, který byl během své dosavadní tvůrčí kariéry s Orieškovou tvorbou v úzkém vztahu a v řadě jeho realizací toto propojení můžeme rozpoznat.

 Expozice sochaře Petera Orieška v konírně Musea Kampa veřejnosti prezentuje autorovu uměleckou pozůstalost, která je v této podobě vystavena poprvé a je proto svým způsobem pro mnohé diváky objevná. Peter Oriešek byl dlouhá léta opomíjen, v období tzv. normalizace tvořil mimo oficiální proudy, ale výrazněji se nezapojil ani do akcí neoficiální či disidentské scény. To je příčinou toho, že jeho tvorba není dostatečně známá, i když patří k tomu nejoriginálnějšímu, co zde v daném období vzniklo.

 Soubor komorních voskových modelů vystavených v Museu Kampa tvoří unikátní průřez jeho celoživotní tvorbou. V kontextu evropského figurálního sochařství jsou zcela ojedinělým souborem rovněž větší plastiky s epoxidovými vnitřními průhledy z přelomu šedesátých a sedmdesátých let a to nejen z hlediska technologie, s níž Peter Oriešek přichází v tehdejší době jako jeden z prvních.  

 Závěrečná část expozice připomíná také první výstavu Petra Orieška z roku 1969 v pražském Mánesu, kterou vstoupil na českou výtvarnou scénu, a která měla zásadní význam pro směřování následné autorovy tvorby.

 Z děl Kryštofa Hoška je třeba vyzdvihnout sochy Victory, Lajk a Revolution Evolution, jejichž vystavení v současné době, kdy jsou muzea a kulturní instituce nuceně uzavřená, mění jejich původní sdělení a vede k ještě hlubší, aktuálnější výpovědi.