Petra Brázdilová - Chronika stavební kultury jedné malé obce
Vytvořeno: 18. 4. 2018 od Absolvent

Chronika stavební kultury jedné malé obce
 
25. 4. - 20. 5. 2018
vernisáž úterý 24. 4. 2018 od 18 hodin
 
Pragovka Gallery, Kolbenova 923/34, 190 00 Praha
 
Absolventka Ateliéru malby Petra Brázdilová představuje na výstavě cyklus obrazů čerpajících z dědictví normalizační architektury v její rodné obci Bystřička na Valašsku. Autorka si coby místní kronikář/interpret klade za úkol poměrně ambiciózní a vlastně vědomě nereálný cíl, zmapovat a obrazově zachytit všechny stavby nacházející se na území obce, zejména místní evergreeny - Hasiči, Sokol, Obecní Úřad, místní putiky, obchody atd.
Petra Brázdilová pojímá celý projekt jako malířský úkol, jež svou sugestivní a rafinovanou hrou s formou, námětem a vlastní hravou sebereflexí překračuje i projektovo-badatelské pozadí celé práce. Nakonec tak spíše dospívá k mnohovrstevnaté výpovědi a umělecké formě, která  to, co bylo původně místně specifické posouvá do podoby, která v některých rysech hraničí až s určitou znakovostí, čirou fantazií nebo sdíleně prožívanými symboly.
 
Výstava potrvá do 20. 5. 2018.
 
Kurátorem výstavy je Martin Nytra.
Více informací zde.