Podle Čaroděje - Lea Petříková
Vytvořeno: 16. 10. 2020 od Absolvent

Film absolventky Ateliéru supermédií Ley Petříkové, který vychází z její diplomové práce na UMPRUM sklízí úspěchy. Po premiéře v USA bude k vidění na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava a následně a mezinárodním festivalu nových médií a audiovizuálního umění MADATAC v Madridu.

Krátký film Podle čaroděje bude představen na dvou významných filmových festivalech. Film po úspěšné premiéře v Museum of Contemporary Art North Miami v USA, která proběhla těsně před vypuknutím Covid-19 krize v únoru 2020, míří blíže k divákům, a to rovnou na dvou akcích. Film byl zařazen do české soutěže experimentálních snímků na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, jenž proběhne online mezi 27. 10. a 8. 11. V listopadu se pak představí na mezinárodním festivalu nových médií a audiovizuálního umění MADATAC v Madridu, který by měl proběhnout fyzicky 19.11.

Experimentální film Podle čaroděje vychází ze ztraceného filmu surrealistické umělkyně Alice Rahon, která ve čtyřicátých letech dvacátého století pracovala na experimentálním snímku Čaroděj (Le Magicien). V něm vyprávěla příběh čaroděje žijícího na dně moře, jenž byl posledním přeživším nukleární katastrofy, která měla zničit celý svět. Filmový debut Alice Rahon se však ještě před dokončením ztratil; zůstalo po něm jen několik fotografií z natáčení a vzpomínky tvůrců. Lea Petříková se touto skutečností volně inspirovala a vytvořila svou vlastní experimentální verzi příběhu o ztraceném filmu, v níž se mísí legenda o čaroději s životními peripetiemi umělkyně Rahon i úvahy o tom, co vlastně určuje hodnotu uměleckého díla – může se i ztracené, tedy neviditelné dílo stát podstatným? Vzniká tak vizuální báseň přesahující hranice zemí i představivosti. Postava Alice Rahon prochází místy své minulosti, aby se znovu setkala s čarodějem, věčně obracejícím skutečnost. Kde se ocitneme, když zkusíme spatřit neviditelné?

Snímek filmařky a umělkyně Ley Petříkové vznikl v produkci Perfilm s podporou Státního fondu kinematografie. Koproducenty jsou UMPRUM a Nadační Fond FILMTALENT Zlín. Světová premiéra filmu proběhla letos v únoru v Museum of Contemporary Art North Miami v USA u příležitosti paralelně probíhající výstavy Alice Rahon Poetic Invocations. Ve formě galerijní instalace byl projekt poprvé prezentován na skupinové výstavě Přihraj! v Západočeské galerii (20. 3.–1. 11. 2020) v Plzni. Lea Petříková také o projektu hovořila na mezinárodní konferenci Besides the Screen, jež se konala online z portugalského Porta (přednáška je dostupná zde: https://www.youtube.com/watch?v=xY4tKlWc4cc). Lea Petříková působí jako umělkyně, filmařka a teoretička. Absolvovala FAMU a VŠUP, na FAMU pokračuje v doktorském programu. V roce 2020 získala za svůj doktorský výzkum první místo Jacques Derrida Prize pro mladé vědce v humanitních a sociálních vědách. Pravidelně vystavuje a její filmy se promítají na českých a světových festivalech. Tomáš Pertold založil svou produkční společnost Perfilm v roce 2018. Zaměřuje se na autorské experimentální a dokumentární filmy s ambicí zahraničního přesahu. Pertold studuje v magisterském programu na Katedře produkce FAMU.

Sociální sítě filmu:
Facebook 
Instagram 
Web 

Odkazy na festivaly:
MADATAC 
Ji.hlava