Radek Brousil ve FAIT Gallery
Vytvořeno: 7. 2. 2018 od Absolvent

Radek Brousil a Peter Puklus / Stupid

FAIT GALLERY MEM

 

21. 2. - 5. 5. 2018

Vernisáž: 21. 2. 2018 v 19:00

 

Absolvent Ateliéru fotografie UMPRUM Radek Brousil představí svou tvorbu ve FAIT Gallery v Brně.

 

Jsou mladí. Jsou sebejistí. Jsou úspěšní. Radek Brousil a Peter Puklus jsou na svých domovských scénách vnímáni jako umělci, kteří mají jasno v tom co a vědí jak. Jistota? V postsocialistické Evropě? V roce 2017? Když Vám táhne na čtyřicet? Ve společném výstavním projektu hraje ústřední roli dialogicky uchopená pochybnost. Nejistota se stává východiskem pro soubor nových prací, které nemají potvrzovat dosažené pozice, ale spíše otevírat nové horizonty.

 

Více informací o výstavě na webu FAIT Gallery.