ŠÁRKA RŮŽIČKOVÁ – ZADÁKOVÁ
Vytvořeno: 21. 4. 2022 od Absolvent

ŠÁRKA RŮŽIČKOVÁ – ZADÁKOVÁ

1. 5. – 30. 6. 2022
vernisáž 3. 5. 2022 od 17 hodin
Galerie PROSTOR 228, Studničná 227/9, Liberec

 

Absolventka Ateliéru malby UMPRUM Šárka Zadáková představí své práce v liberecké Galerii PROSTOR 228.

 
Šárka Růžičková – Zadáková - Současná česká malířka narozena v roce 1982 v Táboře, je absolventkou UMPRUM v Praze, Ateliér malby (P. Nešleha, S. Diviš). Šárka Růžičková – Zadáková se již od počátku své tvorby profiluje, jako malířka příběhů osobního života. Inspiraci nachází z viděného venku, v každodenních prožitcích a také z vlastní vnitřní mysli. Malba se tak stává neformálním deníkem, hlubokou výpovědí o prolínání osobního a obecného, minulého a současného dění. Významné životní scény jsou zobrazeny subjektivním pohledem, který charakterizuje expresivní deformace figury. Tyto snové figury se potkávají s realistickými podanými detaily daného prostředí, obrazy tak získávají zcela univerzální pohled, posouvají všední každodenní vidění do nové úrovně. Dílo Šárky Růžičkové -  Zadákové je klasické ve své formě, obrazy jsou srozumitelné.  Namalovat věc co nejjednodušším způsobem, s jistou dávkou preciznosti, osobním, do detailu promyšleným přístupem. K tomu slouží i příprava - poznámky slovem i náčrtem jsou záznamy tvarů, barev, tváří… Malba je věcná, poctivá, přímočará, charakteristickým prvkem je reflexe současného. Reálné, konkrétní postavy a situace jsou ze světa, kde autorka žije a jsou velmi osobní. Šárka Růžičková – Zadáková téma pro své obrazy nehledá, ale prožívá. Dílo Šárky Růžičkové - Zadákové je zastoupeno v soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Malířka žije a pracuje v Praze.