Šárka Zadáková Růžičková - Proč máš tak velké oči?
Vytvořeno: 4. 8. 2020 od Absolvent

Šárka Růžičková Zadáková
PROČ MÁŠ TAK VELKÉ OČI?

 6. 8. – 28. 8. 2020
vernisáž: 5. 8. v 18 hodin

 Galerie Peron, U Lužického semináře 12, Praha 1

 

Výstavní projekt „Proč máš tak velké oči“ představí především současnou tvorbu malířky Šárky Růžičkové Zadákové (1982). Absolventka Ateliéru malby UMPRUM (Pavel Nešleha, Stanislav Diviš), přináší osobitý příspěvek do aktuální české figurativní malby.

 Šárka Růžičková rozvíjí dlouhodobě několik tematických okruhů (Bytové divadlo, Učitelky, Bazary paměti, Jesus Christ Superstar, Kozín, Deník, Zatiší), rozrůstajících se lety v pestrou i hlubokou výpověď o prolínání malých a velkých dějin, osobního a obecného.

 Název – citace otázky Červené Karkulky směrem k Vlkovi odkazuje k vlajkovému obrazu výstavy a odvádí do vypravěčských souřadnic a dynamiky nejen pohádkového plynutí času. Červená Karkulka jako pohádka je stejně jako mýtus v Jungovském pojetí projevem duševní podstaty člověka a právě skrze ně můžeme objevovat anatomii lidské psýché. Šárka Růžičková pohádku významově nezkoumá, ale skrze její připomenutí dává klíč, jak rozumět svému vidění a jeho malířskému přenosu na plátno. Přítomnost tajemna, opuštěná pěšinka bezstarostnosti překročením doporučení, posun reality skrze deformaci. Proč máš tak velké oči? ptá se Karkulka Babičky/Vlka, a nebo Vlka/Babičky? Sama oči doširoka otevřené.

 Šárka Růžičková Zadáková maluje příběh osobního života. Malba, jež má výrazný autobiografický akcent, se pro ni stala neformálním deníkem. Osobním, vážným a do detailu promyšleným přístupem, jehož bezpodmínečnou součástí je dlouhá příprava a poznámky slovem i náčrtem, dodává každodenní obyčejnosti punc exkluzivity. Významné životní scény vypráví ze subjektivní perspektivy, kterou charakterizuje typická deformace expresivní figury. Snově zapouzdřené postavy se pro autorku typickým způsobem potkávají s realisticky podanými detaily prostředí. Obrazy tímto setkáním nabývají mimořádné psychologické věrohodnost i účinku, propojují minulost se současností a původně osobní sondy nabývají zcela univerzální symbolický rozměr.

 Kurátorka výstavy: Lucie Šiklová