UMPRUMEM 92/93
Vytvořeno: 7. 6. 2018 od Absolvent

CRASHTEST 8:
UMPRUMEM 92/93


14. června – 4. července 2018
Vernisáž: 13. června v 18 hodin

Topičův salon
Národní 9, Praha 1
www.topicuvsalon.cz

 

Výstava UMPRUMEM 92/93 představuje soubor 36 diplomových prací studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kteří absolvovali v akademickém roce 1992/1993. Jedná se o výsledek studentského kurátorského projektu Ústavu dějin křesťanského umění UK.

Zabývat se umělci, kteří tehdy prošli UMPRUMEM, nebylo náhodné rozhodnutí. Kurátorky se v uvedených letech narodily a v této rekonstrukci viděly příležitost, jak proniknout do společensko-kulturních souvislostí této přelomové doby a zároveň se spojit s umělci, kteří byli tehdy stejně staří jako ony teď.

Smyslem expozice není představená umělecká díla nebo jejich autory hodnotit, a proto jsou prezentovány prakticky veškeré dostupné absolventské práce, v některých případech zastoupené související dokumentací. Umělci jsou po letech znovu konfrontováni s těmito specifickými artefakty z konce jejich studia a rozvíjí s nimi nový dialog. Jde často o střet s vnitřně vytěsněným dílem a připomínku kritického období formování jejich tvůrčí osobnosti, která se mohla plně projevit teprve po uvolnění společenských poměrů v roce 1989.

 

Kurátorky: Markéta Hornerová, Lenka Chýlova, Marie Pučerová, Dita Schulmeisterová, Lucie Straková, Tatiana Tiagusheva, Klára Vetterová
Odborné vedení: PhDr. Milan Pech, Ph.D.

Absolventi UMPRUM 92/93:
Balcar Martin
Bauer Michal
Brčák Martin
Bromová Veronika
Coufal Tomáš
Černá Simona
Dlabač Ivan
Fischerová Milada
Glover Markéta roz. Menšová
Guerrero Alex
Hanzalík Evžen
Heyduk Filip
Hlušičková Helena roz. Fingerová
Hofmeister Václav
Horová Klára roz. Kolářová
Hudziec Roman
Chorý Ondřej
Kloda Martin
Kočí Jiří
Macek Oto
Mejsnarová Pavla
Mikula Michal
Mináriková Martina
Novák Václav
Nováková Jolana roz. Krédlová
Nováková Ondreičková Petra
Oslizlok Tomáš
Othová Markéta
Rýdlová Lucie
Sládková Dominika roz. Paštěková
Šustr Pavel
Švédová Jana roz. Sepešiová,
Tomanová Andrea roz. Borovská
Váchová Yvonne roz.Maneová
Vlčková Eva roz. Cvrčková
Vogel Petr

 

Výstava vznikla v rámci projektu CRASHTEST, který letos již poosmé realizují studenti Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v Praze. Název CRASHTEST vyplývá z podstaty projektu a je metaforou zátěžové zkoušky začínajících kurátorů procházejících jakýmsi zátěžovým testem, v němž realizují výstavní projekt.

Výstavu pořádá Ústav dějin křesťanského umění KTF UK v Praze, Společnost Topičova salonu