Úspěch Matúše Buranovského v Národné ceně za dizajn (SK)
Vytvořeno: 22. 1. 2021 od Absolvent

Absolvent Ateliéru grafického designu a nových médií Matúš Buranovský byl společně s Jozefem Ondríkem oceněn Národnou cenou za komunikační dizajn za vizuál pro výstavu Odvaha a risk. Století designu v UPM.

 Národná cena za dizajn je prestižní soutěž, kterou od roku 1993 organizuje Slovenské centrum dizajnu. Udělení této ceny je nejvyšší formou ocenění a prezentace v této oblasti  tvůrčí činnosti ve Slovenské republice. Ceny se uděluji v několika kategoriích.

Matúš Buranovský s Jozefem Ondríkem – Deep Throat Studio zabodovali se svým grafickým vizuálem pro výstavu Uměleckoprůmyslového muzea v Praze Odvaha a risk. Století designu v UPM v kategorii Komunikační dizajn.  Celý vizuál výstavy, publikace a všech dalších grafických výstupů je sjednocený mobilní tiskařskou pistolí EBS 250 Handjet. Chyby, vady, křivý kerning, rozpadající se rastr a nedotažení tvarů písmových liter jako součást identity expozice.

 „Deep Throat Studio vytvorilo plagát pre výstavu o najlepších výstavách v Umeleckopriemyselnom múzeu v Prahe. Vďaka technickým rastrovaným písmam je plagát dobre čitateľný z diaľky a vizuálne atraktívny zblízka. Porotu zaujal plagát svojou výraznou výtvarnou stránkou a netradičnou typografiou.“

 Toto však není jediný úspěch Matúše Buranovského. Na výstavě Národné ceny za dizajn, která probíhá v Bratislavě, je možné vidět ještě čtyři další projekty, na kterých spolupracoval. Mezi nimi můžeme jmenovat katalog Ateliéru supermédií UMPRUM Supernova, nebo katalog k úspěšné výstavě UMPRUM Studiolo Robotico R.U.R.