Úspěch v soutěži na architektonicko-urbanistický návrh Šafárikova náměstí a Fajnorova nábřeží v Bratislavě
Vytvořeno: 6. 4. 2016 od Absolvent

V soutěži na architektonicko-urbanistické řešení veřejných prostor Šafárikova náměstí a Fajnorova nábřeží v Bratislavě získal za odvážný jednotný konceptuální přístup v řešení všech veřejných prostor tým složený z vedoucího Ateliéru architektury III prof. akad. Arch. Imricha Vaška, asistenta ateliéru MgA. Shoty Tsikoliy a absolventky Ateliéru sochy MgA. Lenky Januškové.

 

BRATISLAVSKÁ NÁPLAVKA: dunajské naplaveniny Novozámockého ramena

Autoři soutěžního návrhu předkládají nový a univerzální povrch terénu celého řešení území, který architektonicky integruje všechny navrhované urbanisticky, sociálně, společenské, kulturní a komerční aktivity. Urbanisticko-architektonická struktura "krajiny naplavenin" (NÁPLAVKA) generovaná současnými architektonicko-designérskými prostředky vytváří výtvarně- estetickou krajinu dunajských ramen a propoučí hlavnímu městu Slovenska - Bratislavě autorský, originální a a atraktivní oddychově- kulturně- eventově-sportovní veřejný městský prostor.