Vitra Collector´s Lounge: Prokop Bartoníček
Vytvořeno: 11. 1. 2018 od Absolvent

Vitra Collector´s Lounge:
Prokop Bartoníček: Laser Screen Printing

 

11. 1. – 31. 1. 2018

DSC Gallery
Dlouhá 5, Praha 1

 

Ve Vitra Collector´s Lounge se tentokrát představí absolvent Ateliéru Supermédií  UMPRUM Prokop Bartoníček s výstavou Laser Screen Printing. 

K vidění budou např. velkoformátové sítotisky vytvořené vlastní technikou „laser screen printing“, která dále rozvíjí tradiční techniku sítotisku. Na místo osvitu síta pomocí rozptýleného světla a filmu či šablony osvit sítotiskových sít vykonává paprsek cíleně směřovaného UV laser projektoru vlastní konstrukce, emulzi na sítu tak vytvrzuje přímo promítaná laser grafika.

Součástí prezentace bude i komentovaná projekce videodokumentací vybraných projektů včetně v Japonsku oceněného robotického díla Jller. Osobně můžete zažít i experimentální dílo Flash-face, které pracuje s pamětí očního pozadí diváka a které bylo doposud prezentováno pouze na autorově samostatné výstavě v Galerii Středočeského kraje (GASK) a v Londýně.

 

 

Prokop Bartoníček (*1983) patří k mladé generaci současných umělců, kteří uplatňují nejnovější technologické inovace jako přirozený vyjadřovací prostředek. Jejich tvůrčí arénou není ateliér, ale celá globální komunikační síť. Na rozdíl od mnoha jeho vrstevníků se Bartoníček však neodpoutává od prožitých rozměrů lidského bytí, neodplouvá do umělých rovin virtuální reality. Cílem jeho tvorby je naopak promyšlená (přitom stále experimentální) konfrontace uhrančivě dokonalého projevu elektronických médií a neméně fascinujícího „pravého“ světa člověka a přírody. Ve vzniklém dialogu mezi těmito sférami jde autorovi především o odkrývání procesů odehrávajících se jak v lidské mysli, tak v přírodě a vesmíru. Podněcuje tak v naší představivosti vědomí o zákonitostech (ale také o nepředvídatelných jevech), které podmiňují hmatatelný rámec lidské civilizace a koneckonců i nedozírné pohyby kosmu.
Richard Drury, hlavní kurátor GASK