Výstava KONTAKT. Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně 1966-2018 v Galerii Kvalitář
Vytvořeno: 8. 10. 2019 od Absolvent

KONTAKT. Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně 1966−2018 

10. 10. – 22. 11. 2019

Galerie Kvalitář, Senovážné náměstí 17, Praha 1

 

Keramika je hlavním tématem nové výstavy v pražské galerii Kvalitář s názvem Kontakt. Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně 1966–2018. Cílem je představit keramiku v jiném světle jako materiál nejen pro užité umění, ale i volnou uměleckou plastiku. Výstava představuje díla 6 umělců z Čech a zahraničí, kteří se zúčastnili sympozia v minulém roce a zasazuje je do kontextu těch nejzajímavějších prací, které vznikly na bechyňských sympoziích v průběhu 60. až 80. let a věnovaly se stejným tématům jako soudobé sochařství. K vidění je tedy nejen současná keramická tvorba, ale i pohled do historie tohoto pravidelného mezinárodního setkávání umělců, které v jihočeské Bechyni probíhá bez přerušení od roku 1966.

Kurátorkami výstavy jsou Veronika Rollová, pedagožka Katedry teorie a dějin umění na UMPRUM a Eva Pelechová, absolventka Ateliéru keramiky a porcelánu UMPRUM. Mezi vystavujícími je řada absolventů nebo i doktorand Ateliéru keramiky a porcelánu Adam Železný. Výstava, kterou bechyňské sympozium otevírá novou etapu své existence, se koná v galerii Kvalitář od 10. října do 22. listopadu 2019. 

Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně bylo založeno v roce 1966 a stalo se platformou pro pravidelné setkávání umělců z různých částí světa rozděleného železnou oponou. Touto výstavou otevírá sympozium novou etapu svojí existence a zaměřuje se na nové cíle, kterými je užší spolupráce se zahraničními umělci a s autory, pro které je keramika především materiálem pro umělecké vyjádření. „Slovo kontakt jsem dali do názvu výstavy jako odkaz k mezinárodnímu setkávání umělců, které se podařilo zachovat i v 70. a 80. letech, ke konfrontaci současných děl a prací vzniklých před rokem 1990, ale i ke vztahu mezi volným a užitým uměním,“ vysvětluje jedna z kurátorek výstavy a ředitelka keramického sympozia Eva Pelechová. Ze současných autorů výstava představí Adama Železného (CZ), který své práci experimentuje s materiálem až na samé hranici destrukce, když pro tvarování objektů používá trhaviny. Umělkyně Sofie Nørsteng (NOR), Ellen Kleckner (USA) a Katie Sleyman (USA) ve své tvorbě vytváří instalace, v nichž zkoumají především vztahy mezi celkem a jednotlivými prvky a v galerii Kvalitář jsou k vidění různé výsledky této konfrontace. Yael Atzmony (ISR) v díle Resonance (Hanging in Between) / Rezonance (Někde uprostřed) pracuje se záběry z vykopávek ze sobiborského lesa, které odkazují k tíživým okamžikům evropských dějin i autorčiny vlastní rodiny. Videem je na výstavě zastoupený i Giorgio di Palma (IT), který připravil zásahy přímo do veřejného prostoru města Bechyně a zdokumentoval keramickou tradici města v rozhovorech s jeho obyvateli.

Ze sbírek Alšovy jihočeské galerie a Uměleckoprůmyslového muzea v Praze jsou na výstavu zapůjčené ty nejzajímavější práce ze sympozií v 60., 70. a 80. let, které reagovaly především na impulsy hnutí informelu a nastupující nové figurace. Jde například o volné figury Hany Purkrábové, primitivistické plastiky Imricha Vanka, žertovné realizace Karla Nepraše, expresivní plastiky Carmen Dionysea hry s keramikou popírající zažité stereotypy o materiálu u autorů jako Klaus Lehmann, Pavel Knapek nebo Enric Mestre. Výstavu volně doprovází stejnojmenná publikace, která obsahuje odborné studie, rozhovory s účastníky sympozia v roce 2018, eseje a dobové i aktuální fotografie dokumentující historii i současnost Mezinárodního sympozia keramiky Bechyně.

Výstavu volně doprovází stejnojmenná publikace, která obsahuje odborné studie, rozhovory s účastníky sympozia v roce 2018, eseje a dobové i aktuální fotografie dokumentující historii i současnost Mezinárodního sympozia keramiky Bechyně.

 

Kurátorky výstavy: Eva Pelechová, Veronika Rollová

Výstavu pořádá Mezinárodní symposium keramiky Bechyně o. p. s. ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze a Alšovou jihočeskou galerií. 

Mezinárodní symposium keramiky Bechyně

Galerie Kvalitář