Zapojte se do ankety!
Vytvořeno: 3. 6. 2016 od Absolvent

ALUMNI - dotazník o potřebách absolventů a jejich uplatnění

 

Vážení absolventi,

 

obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci, a to pomoc se získáním zpětné vazby na úroveň studia na UMPRUM a vybavenost absolventů pro uplatnění ve vystudovaném oboru.

 

Budeme velmi rádi, když si uděláte chvíli čas a pomůžete nám s vyplněním dotazníku, které nezabere déle než 5 minut. Uvedení jména a kontaktu, stejně jako odpovědi na některé otázky, jsou dobrovolné.

 

Dotazník naleznete pod tímto odkazem: https://docs.google.com/forms/d/1yK8sKaZzhbhqi99ls2EV3Ko_Pfmjp7NGQkWjT6TI6dY/viewform?c=0&w=1.

 

Cílem tohoto průzkumu je získání podnětů, které přispějí ke zlepšení přípravy stávajících studentů pro reálnou praxi. Zároveň bychom rádi získali informace o přáních a potřebách našich absolventů, posílili vzájemnou komunikaci a navázali intenzívnější spolupráci, mj. prostřednictvím vzdělávacích programů v rámci systému celoživotního vzdělávání a dalších akcí.

 

Děkujeme Vám velmi za Váš čas, vstřícnost a pomoc se získáním informací.

 

Budeme se těšit na Vaše odpovědi.