Zdeněk Daněk - Úskalí
Vytvořeno: 3. 10. 2019 od Absolvent

Úskalí
Zdeněk Daněk

7. 10. 2019 - 13. 3. 2020
vernisáž 4. 10 od 18 hodin

Galerie XXL, Hříškov na Lounsku

 

V Galerii XXL v Hříškově na Lounsku představí své práce inspirované přírodou absolvent Ateliéru malby a současný pedagog UMPRUM Zdeněk Daněk.

Zdeněk Daněk se věnuje převážně realistické malbě, na kterou uplatňuje konceptuální přístupy. Ústředním tématem jeho práce je krajina. Do povědomí vešel na přelomu tisíciletí pečlivě vyvedenými  "zvířecími obrazy" komentující vztah člověka k přírodě. Pokračoval obrazy ze série Paseky, kde dával do souvislosti BDSM s brutálními lesními holosečemi. Později ho nespokojenost se stavem krajiny a životního prostředí vedla k aktivismu a při malbě obrazů využíval nejnovější vědecký objev, barvu, která čistí vzduch od zplodin. Vznikaly tak "Aktivní obrazy", které kromě environmentálních poselství také svým povrchem aktivně mění ovzduší. Kontinuálně se věnuje krajinomalbě jako žánru, jako způsobu osobní dokumentace krajiny a jako možnosti tvorby rukopisu. V posledních pracech se zabývá malbou samotnou a způsobem, jak pomocí neobvyklých pohledů (Obrazy zezadu, Otáčené obrazy, Burianovské abstrakce) učinit diváka vnímavějším.

Zdeněk Daněk studoval malbu na VŠUP v ateliéru prof. Nešlehy, v Ateliéru filmové a televizní grafiky prof. Bárty a diplomoval v ateliéru prof. Berana na Akademii výtvarných umění. Figuroval na výstavách Perfect Tense (Jízdárna Pražského hradu), Nová trpělivost (Galerie Mánes), Druhá příroda (Galerie kritiků), či DNA obrazu (Galerie Václava Špály).