Doktorandská konference UMPRUM
Vytvořeno: 17. 5. 2022 od Aktuality


Postup jako výstup. Doktorandská konference a diskuse

26. 5. 2022 od 9 do 15 hodin
Technologické centrum UMPRUM, Mikulandská 134/5, Praha 1, 3. patro, auditorium

Centrum doktorských studií UMPRUM pořádá na závěr celoškolní výstavy ateliérů UMPRUM Postup jako výstup doktorandskou konferenci a diskusi. Stejně jako výstava se konference bude věnovat tématu uměleckého výzkumu.

 

Informace o vybraných příspěvcích naleznete v přiloženém program.

Konferenci zahájí rektor UMPRUM prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc.

Moderování konference: doc. Mgr. Lada Hubatová-Vacková, Ph.D, doc. Mgr. Karel Císař, Ph.D., Mgr. Klára Peloušková (prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. se oproti plánovanému programu bohužel konference nebude moct zúčastnit) 

 

Všechny zájemce sdrečně zveme. Konference je bez registrace.

 

Případné dotazy prosím směřujte na: iva.henault@umprum.cz