Understanding of Urgency - The Role of Artistic and Creative Strategies for Societal and Economic Development
Vytvořeno: 25. 2. 2022 od Aktuality

 

Přijměte pozvání na panelovou diskusi zástupců dvou uměleckých vysokých škol, pražské UMPRUM a vídeňské Die Angewandte, která se uskuteční u příležitosti zahájení výstavy Understanding Art & Research na UMPRUM. Ústředním tématem bude institucionální strategie v uměleckém výzkumu, osvědčená praxe, zkušenosti, pokroky a plány v oblasti uměleckého výzkumu.

 

Termín: 14. 3. 2022, 15:30 – 17:00

Technologické centrum UMPRUM, Mikulandská 134/5, Praha 1, 3. patro, auditorium (pro lepší orientaci využijte výtah u vrátnice)

 

 

Understanding of Urgency - The Role of Artistic and Creative Strategies for Societal and Economic Development

 

 Jaké jsou naše možnosti porozumět současným podmínkám, jejich naléhavosti a neodkladnosti? Jakým aktuálním výzvám je třeba čelit? Umění a výzkum, předurčené formy angažovanosti a transformace, musí být - také s ohledem na sociální a ekonomické podmínky  – naléhavě zpochybňovány, rozvinuty a využity pro rozvoj nových strategií a interakcí. Kolegové z Prahy a Vídně poskytnou svůj pohled a pozvánku k zamyšlení před nadcházející výstavou: Understanding Art & Research

 

Moderování:    Milena Bartlová (katedra Teorie a dějin umění, UMPRUM)

 

Účastníci:

 Die Angewandte: Gerald Bast (rektor), Alexander Damianisch (vedoucí Podpory umění a výzkumu), Eva Maria Stadler (prorektorka pro výstavy a transfer znalostí)

 UMPRUM: Jindřich Vybíral (rektor), Imrich Vaško (ateliér Architektura 3), Karel Císař (katedra Teorie a dějin umění)

 

Diskuse se uskuteční v angličtině, průběh bude možné sledovat také prostřednictvím streamingu. Odkaz bude k dispozici na této stránce.

 

Organizace probíhá ve spolupráci s Die Angewandte