Katedra architektury

UMlab - stáže 

Nový program stáží pro studenty architektury

Vytvořeno: 8. 9. 2022
Workshop k předmětu dynamický urbanismus 

URBAN KINO - Teheránské tabu

Událost: 23. 5. 2022
Workshop k předmětu dynamický urbanismus 

URBAN KINO - Enter The Void

Událost: 25. 4. 2022
Architecture Lecture Series 

Gilles Retsin, the Bartlet School of Architecture London

Událost: 3. 5. 2021
Architecture Lecture Series 

Andrew Kiel, Sauerbruch Hutton Berlín

Událost: 29. 4. 2021
Architecture Lecture Series 

Lenka Petráková, Londýn

Událost: 26. 4. 2021
Architecture Lecture Series 

Neil Leach, GSD Harvard, Tongji University

Událost: 22. 4. 2021
Architecture Lecture Series 

Mirka Brooks, FORMA studio NY, YALE University, USA

Událost: 15. 4. 2021
Architecture Lecture Series 

Anouk Wipprecht, US/NL

Událost: 12. 4. 2021
Architecture Lecture Series 

Slavo Krekovič, A4 / NEXT Advanced music festival

Událost: 8. 4. 2021
Architecture Lecture Series 

SOMEPEOPLE studio, New York

Událost: 18. 3. 2021

Na škole působí čtyři ateliéry architektury, každý se specifickým pedagogickým zaměřením – A1 Jana Šépky (od roku 2014), A2 Evy Franch i Gilabert (od roku 2022), A3 Imro Vaška (od 2011) a A4 Romana Brychty (od roku 2011). Katedra architektury těžila již od svého založení ze spolupráce s výtvarnými katedrami a katedrami užitého umění. Studenti tak mají možnost rozvíjet své schopnosti také v rámci výuky řemeslných technik, modelování, malby či kresby. Kromě spojení s výtvarnými obory katedra architektury profiluje vlastní výuku doprovodných technických disciplin a udržuje úzkou spolupráci s řadou odborníků, specialistů v široké škále této oblasti a v neposlední řadě též s katedrou teorie a dějin umění. Tento profil z ní činí jedinečnou instituci na poli vzdělávání budoucích architektů.

Historie katedry
O zřízení speciální školy dekorativní architektury v rámci výuky na Uměleckoprůmyslové škole v Praze bylo rozhodnuto již v roce 1885, tedy v době jejího založení. V jejím čele stál tehdy architekt František Schmoranz ml., který měl o směřování školy architektury jasnou představu a post vyučujícího nabídl respektovanému asistentu z vídeňské techniky Friedrichu Ohmannovi.


Číst více...

kontakt
nám. J. Palacha 80, 11693 Praha 1

vedoucí katedry
prof. ak. arch. Imrich Vaško

metodik Katedry architektury
Mgr. Cyril Říha
cyril.riha@umprum.cz

sekretářka kateder

Jiřina Bartáková
Tel.: 251 098 135
jirina.bartakova@umprum.cz

Doprovodné discipliny KA

Oborové předměty KA

Navrhování staveb a stavební fyzika
Ing. Marcela Koukolová, Ing. Pavel Štěpan

Stavební konstrukce I., II. a III.
Ing. Petr Hájíček

Provádění a provoz staveb

Matematika
Mgr. Aleš Kuběna

Statika
Ing. Miloslav Smutek, PhD.

Mechanika
Ing. Miloslav Smutek, PhD.

Ergonomie I.
Mgr. Tomáš Fassati

Typologie bydlení I.
Doc.ak.arch.Ivana Čapková

Typologie veřejných staveb II. a III.
MgA. Hana Kašparová

Deskriptiva
Doc.ak.arch.Bohumil Chalupníček

Aplikovaná geodezie
Doc.ak.arch.Bohumil Chalupníček

Ochrana a rekonstrukce památek
Doc.ak.arch.Bohumil Chalupníček

Historické nosné konstrukce a jejich tektonika
Ing. Jan Vinař

Konstrukce nábytku a interiéru I.
Ing. Václav Tíř

Sídlo, krajina, společnost

Denní a umělé osvětlení
Ing. Eugen Maletič

Akustika a elektroakustika
Ing. Karel Šnajdr

 

Doprovodné předměty KA

Modelování a sochařská průprava
Mgr. Ak. soch. Martina Niubo
MgA. Diana Winklerová

Kresba
Mgr.A. Libor Kaláb

Nauka o písmu
Doc. ak. mal. Otakar Karlas

Materiologie
Happy Materials

Rhinoceros
MgA. Vlastimil Bartas

Autocad

Ing. Arch Dana Matějovská

Humanitní  předměty -  viz KDU

Obecné předměty -  viz Studium

Video-tutoriály ke skriptování v Grasshopper a Rhinoceros poskytují Rese Arch a Jan Pernecký