Otázky a odpovědi
Vytvořeno: 12. 2. 2020 od Studuj architekturu na UMPRUM!

Proč studovat architekturu na UMPRUM
Otázky a odpovědi na věci, které by Vás mohly zajímat

 

 

Jak vypadá studium architektury na UMPRUM?

UMPRUM nabízí 6 leté magisterské studium architektury ve 4 samostatných ateliérech. Dále je možné architekturu studovat v doktorském studijním programu, nebo nastoupit do tříletého navazujícího magisterského studia. Zde je však podmínkou předchozí bakalářské studium architektury.


Na co se zaměřují dané ateliéry

Ateliér architektury I
Ateliér A1 se dlouhodobě zabývá aktuálními tématy českých měst. Cíleně spolupracuje s vybranými samosprávami. Studenti společně hledají správné koncepční řešení pro vybrané lokality nebo celá města.
Ateliér vede prof. Jan Šépka s asistentkou Miroslavou Gulbisovou.


Ateliér architektury II
Ateliér architektury II se zaměřuje na kompletní architekturu – celé spektrum architektonických dovedností do souvisejících oborů. Oborem se zabývá v co možná nejširších souvislostech. Cílem zájmu je současná či futuristická architektura s věcným vztahem k realitě, zapracování do urbanistického plánu. Důraz je kladen na individualitu, podporu osobního přístupu každého studenta, svobodu a zodpovědnost.
Vedoucí ateliéru prof. Ivan Kroupa, asistentka Jana Moravcová.

Ateliér architektury III
Ateliér architektury III se zajímá o architekturu jako o komplexní disciplínu, která reaguje na probíhající technologickou revoluci a společenské změny. Studenti se připravují k práci v dynamickém mezinárodním prostředí a učí se pokročilým digitálním dovednostem a manuální zručnosti. Ateliér se podrobně věnuje specifikům navrhovaní pomocí nejmodernějších digitálních platforem a stavění pomoci robotizovaných technologii.
Ateliér vede prof. Imrich Vaško s asistentem Shotou Tsikolyiou.

Ateliér architektury IV
Architekturu v A4 vnímáme především jako starost o místo ve kterém žijeme. Výběr témat semestrálních prací jsou tak motivována aktuálním děním kolem nás, např. reakce na imigrační vlnu, období sucha, vztah architektury a demokracie…. Druhou nedílnou součástí života A4 je mezioborová spolupráce, které vychází z vlastních zkušeností vedoucího ateliéru Romana Brychty, kdy ji hojně ve svých projektech a realizacích využívá. Studenti se mohou účastnit workshopů, které připravují odborníci z různých oborů na různá témata – situace pro divadelní představení, krajina a člověk, redakce odborného časopisu, psaní fejetonů o architektuře… Přirozenou součástí procesu studia je i mezioborová spolupráce v rámci školy. Ateliér A4 chce vysát potenciál školy do maxima.
Vedoucí ateliéru doc. Roman Brychta, asistentky ateliéru Markéta Mráčková a Barbora Šimonová.

 

Zajistí mi studium na UMPRUM všechny odborné předměty pro profesi architekta?

Ano, UMPRUM poskytuje všechny potřebné specializované předměty, které jsou potřeba pro další práci certifikovaného architekta. A to ve stejném rozsahu jako ostatní na architekturu zaměřené vysoké školy. Studium specializovaných předmětů je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Nad rámec běžného studia architektury v ČR UMPRUM nabízí nadstandardní možnosti vzdělání v oblasti filozofie, dějin moderního umění, kresbu, sochu...

 

Čím se studium na UMPRUM liší od studia na jiných na architekturu zaměřených VŠ?

Jde zde především o osobní přístup pedagogů z řad renomovaných architektů a jejich dialog se svými studenty a o dialog mezi studenty samotnými. UMPRUM pro takové kreativní prostředí vytváří ideální podmínky – také svoji historií, svoji polohou v rámci města, budoucí novou technologickou budovou.  Po dobu studia se pracuje v malých skupinách v rámci ateliérů, kde je cca 20 studentů napříč všemi ročníky. Atelier je základ studia na UMPRUM.
Velkou výhodou je i možnost spolupracovat s dalšími obory z oblasti designu, užitého a volného umění nebo grafiky, osobní kontakt s předními osobnostmi architektury, umění a designu.
Velkým obohacením studia je i možnost stáží, a to nejen v zahraničí, ale i v rámci dalších výtvarných oborů.
Očekávat také můžete uvolněné a po všech směrech tvůrčí prostředí, množství workshopů u nás i v cizině, ateliérových zájezdů...

 

Jaké budu mít po vystudování UMPRUM profesní uplatnění?

Zkušenost je taková, že absolventi UMPRUM mají širokou škálu uplatnění v celém profesním spektru, od architekta „tvůrce“, k architektu „teoretikovi“, jako lídra vlastní kanceláře i jako součást týmu předních světových atelierů. Po vystudování UMPRUM by měli být studenti schopni si založit vlastní studio, být úspěšní v architektonických soutěžích, nebo propagaci architektury.
 Škola vede studenty individuálně a připravuje je na  jejich profesionální cestu podle jejich naturelu. Absolvent studia architektury na UMPRUM je kriticky uvažující tvůrčí architekt, je schopen se samostatně a zodpovědně rozhodovat, jeho práce je postavena na základech svobodné demokratické společnosti...

 

Z čeho se skládá přijímací řízení

Oproti ostatním architektonickým školám je kladen důraz především na osobnost a talent uchazečů. Přijímací zkoušky se skládají z předložení domácích prací, dále talentových úkolů a všeobecného vědomostního testu. Zkouška z matematiky není součástí přijímacího řízení.

 

Jak se mohu na přijímací řízení nejlépe připravit?

Důležitý je zájem o obor - co se mi líbí a co ne, návštěvy architektonicky zajímavých staveb, poznávání  zobrazování a interpretace staveb jakýmkoliv způsobem, schopnost formulovat své názory, skloubení zájmu o architekturu s ostatními zájmy a koníčky (hudba, sport, cestování...),  zájem o školu, o konkrétní ateliér…

Kromě studijní kresby exteriérů a interiérů je dobré sledovat aktuální dění v oboru architektura. Rádi uvidíme v portfoliu prací i vlastní architektonické projekty a to nejen návrhy drobné architektury nebo řešení problematických míst v okolí bydliště uchazeče, ale také například analýzy zajímavých míst případně fotografie architektonických témat, která jsou uchazeči blízká.

Doporučujeme také návštěvu Dne otevřených dveří, kde můžeme uchazeče nasměrovat, tak aby se úspěšně připravil na talentovou zkoušku. V neposlední řadě jsou dobré konzultace s pedagogy ateliéru, ve kterém mám zájem studovat. V mnohých případech je možné se účastnit osobních konzultací v ateliéru.