2. místo pro studenty Ateliéru architektury I v soutěži o vyhlídkovou věž na Dubni
Vytvořeno: 28. 6. 2016 od Architektura I

Studenti Ateliéru architektury I Jakub Herza a Viktória Mravčáková ve spolupráci s akad. arch. Karolem Gregorem vyhráli 2. místo v mezinárodní soutěži "Vyhliadková veža na Dubni".


Porota ocenila projekt výše zmíněného týmu následně: Vyhlídková věž je jasným a jednoznačným prvkem na Dubni, který je situovaný kolmo na chodník. Svým materiálovým a konstrukčním řešením, je pravdivá a nekompromisní. Věž je poměrně vysoká - 34 metrů a vytváří tak velmi dobrý vizuální kontakt s městem, Straníkem, Zálesím i Budatínem. Výhrada se týkala životnosti konstrukce a potřeby její ochrany po dobu životnosti.

 

Veřejnou anonymní architektonickou soutěž na návrh Vyhlídkové věže na Dubni vyhlásila oblastní organizace cestovního ruchu Malá Fatra.
Idea postavit vyhlídkovou věž na hřebeni kopce Dubeň není nová. Po dobu leního studentského workshopu krajiné architektury Mesto ZAhrada (konal se v srpnu 2015) vznikly základní podklady pro novou soutěž návrhů. Soutěž měla za úkol přinést kvalitní řešení, které bude odpovídat dnešním technickým a finančním možnostem a její výsledek bude realizovatelné. Umístění věže bylo dané platným územním plánem a tvarem terénu. Dubeň má potenciál být parkovým lesem celoměstského významu. Věž bude objektem, který zatraktivní blízké okolí pro širokou veřejnost a iniciuje větší využívání a zkulturňování kopce Dubeň v budoucnosti.