Historie typologie pedagogiky, Doc. Jaroslav Koťa | Architektura a vzdělání
Vytvořeno: 25. 2. 2022 od Architektura I

Historie typologie pedagogiky, Doc. Jaroslav Koťa | Architektura a vzdělání

 10. 3. 2022 od 17 hodin

Technologické centrum UMPRUM, Mikulandská 134/5, Praha 1, přízemí, učebna č. 017

 

Ateliér architektury I UMPRUM pořádá v rámci projektu Architektura a vzdělání přednášku doc. Jaroslava Koti na téma Historie typologie pedagogiky.

Přednáška o historii a současnosti školních staveb v Českých zemích od Doc. Jaroslava Koti z katedry pedagogiky FF UK.

Proč školy vypadaly v minulosti určitým způsobem a jak se z těchto příkladů můžeme ponaučit do budoucna?