JAN ŠÉPKA / VNÍMÁNÍ
Vytvořeno: 5. 9. 2016 od Architektura I

Jan Šépka Architects – Vnímání

Termín  
Vernisáž   7. 9. 2016 v 19 hodin
Kurátor   Michal Škoda
   

 

 

Galerie současného umění a architektury /Dům umění města České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 38, České Budějovice
www.dumumenicb.cz 

otevřeno denně  10 –13 / 13.30 –18
vstupné zdarma

 

 

Přednáška autora: 7. 9.  17:00 Studentský kostel, sv. Rodiny, Karla IV. 22,  Č. Budějovice

Zahájení: Ve středu 7. 9.  19:00 náměstí Přemysla Otakara II.

 

 

Výstava Jan Šépka / Vnímání je součástí bloku architektonických výstav Galerie současného umění a architektury. Nabízí možnost zažít a vnímat trochu jinak prostředí galerie i prostoru náměstí, ale především pokládá řadu otázek a otvírá témata, týkající se nejen umění a architektury jako takové, ale především vnímání města – místa v rámci každodennosti.

Tato výstava nestojí pouze na základě vlastní výtvarně architektonické intervence, ale bude rovněž doplněna / každé úterý od 18.00 / za účasti hostů z řad odborníků, umělců, architektů i politiků – o blok přednášek a diskusních pořadů pro veřejnost, vztahujících se k historii i současnosti náměstí a jeho využití, stejně jako k vztahu současného umění a architektury. Přednáškový cyklus k výstavě zahájí svou prezentací právě Jan Šépka.

 

 

VNÍMÁNÍ

Projekt je zamyšlením nad tím, co pokládáme za důležitou součást a dominantu veřejného prostoru, a jak vnímáme některé skryté prostory, které nám poskytují společenské a kulturní vyžití.

Barokní Samsonova kašna umístěná na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích je jednou z největších svého druhu v zemi a představuje významnou památku a symbol města. Její umělecká kvalita je nezpochybnitelná a v současné době si nikdo z nás nedokáže představit náměstí bez této dominanty. Otázkou ale může být, zda dnes takové dominanty nevnímáme již jen mimoděk. Procházíme kolem nich každý den a díky tomu, že jejich hodnota je historicky i prostorově potvrzena, nepřemýšlíme již o podstatě této památky, ani o vztahu k prostoru velkorysého náměstí.

Naopak prostory prvního patra Domu umění, které v posledních letech nabízí velmi kvalitní umělecké zážitky, jsou před našimi zraky zastřeny. Návštěvník neznalý situace, galerii těžko hledá. Je zřejmé, že určitá forma utajení prostoru galerie může být i výhodou, nicméně prožitek z výstavy a případná diskuze o umění a kultuře se vytrácí z našeho běžného denního repertoáru.

Projekt se snaží poukázat na to, jak vnímáme, respektive nevnímáme, dominanty a skrytá místa, která nejsou daleko od sebe, nachází se v centru dění a nabízí kulturní vyžití. Smyslem by mělo být nabourání našeho stereotypního vnímání takových hodnot a snaha po zamyšlení a diskusi o těchto tématech.

Samsonova kašna se přibližně na měsíc ocitne v kruhovém prostoru, který jí jednak bude separovat od samotného náměstí, a zároveň pro ni vytvoří klidné pozadí i intimitu, které tato dominanta nikdy neměla. Kašna se tak ocitne jako šperk v galerii. Kruhový prostor bude přímo propojen cestou se schody s prostorem prvního patra Domu umění, kde se objeví opět kruh, ale v jiných souvislostech. Návštěvník se v prostoru galerie může pohybovat pouze po vymezené kruhové cestě a do volných prostor galerie se vlastně nedostane. Bude vnímat pouze prostor pomocí stropu, který nebude ve vnitřní promenádě instalován. Záměrné odcizení kašny a zvýraznění vstupu do Domu umění oknem je celkovým smyslem projektu. Do zajímavé konfrontace se tak dostávají věci, které spolu zdánlivě nesouvisí.  (J. Šépka)

 

                                                      

 zdroj: http://dumumenicb.cz/vystava/jan-sepka-architects/