Jan Trejbal - Devět let na vinici Páně
Vytvořeno: 18. 9. 2019 od Architektura I

Devět let na vinici Páně
Jan Trejbal

 
25. 9. - 19. 10. 2019
vernisáž: 24. 9. od 18 hodin

Altán Klamovka, Praha 5

 

Urbanista a výtvarník Jan Trejbal, který je zároveň posluchačem doktorského studia Ateliéru architektury I a lektorem na UMPRUM představuje své kresby v Altánu Klamovka.

V Altánu Klamovka budou vystaveny kresby provedené metodou GPS skicování, které lze charakterizovat jako záznam performativního gesta pohybu umělce v dané lokalitě, ke které se vážou pokaždé jiné účely autora. Nalezneme zde trasu vytvořenou v rámci studia, osobní mapování místa zahrady školy, umělecký záznam performance, nebo reálnou pracovní verzi na zakázku. Kurátorkou výstavy je Lenka Sýkorová.

 

Jan Trejbal prošel studiem Fakulty architektury ČVUT (doc. Miloš Florián) a následně Akademií výtvarných umění v Praze (Škola konceptuální tvorby prof. Miloše Šejna, Škola architektury prof. Emila Přikryla, diplomoval v roce 2012 u doc. Jiřího Příhody). V současnosti dokončuje doktorský program s prací na téma Transdisciplinární průzkumy území a působí na UMPRUM. Jeho tvorba trvale osciluje mezi uměleckých a přírodovědným pohledem na svět. Jan Trejbal je výtvarníkem, urbanistou, pedagogem a zakladatelem projektu Neolokator.cz. Je tomu již devět let, co poprvé použil vlastní metodu takzvaného GPS skicování založenou na využití digitálních technologií v procesu mapování pohybu lidského těla v krajině, či městě - pro účel pocitové analýzy v měřítku člověka.

Podpořeno: Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, Městskou částí Praha 5 a Gestorem – ochranným svazem autorským.
Altán Klamovka spravuje: Syndikát výtvarných umělců a Asociace užité grafiky.
Mediální partner: artalk.cz