Magdalena Fiurášková

Magdalena Fiurášková

Zařazení / Funkce
Architektura I / Student
Studium probíhající
ateliér Architektura I, Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Architektonická tvorba (8206T001), 5. ročník