On-line v Ateliéru architektury I
Vytvořeno: 5. 10. 2020 od Architektura I

Den otevřených dveří UMPRUM
ON-LINE
19. - 22. 10. 2020
on-line konzultace, videokonference, videa a řada dalších užitečných informací

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze pořádá tentokrát Den otevřených dveří on-line. Zájemci mohou využít on-line konzultace s vyučujícími, zhlédnout informační videa a sledovat přehledný souhrn informací na webu UMPRUM.

Konzultace v Ateliéru architektury I

Konzultace Ateliéru architektury I s Janem Šépkou a Miroslavou Gulbisovou

středa 21. 10. 2020
14-16 hodin

konzultace probíhají individuálně po 15 minutách

hromadná konzultace v 15.00 

rezervovat si termín konzultace můžete zde
! Registrace probíhá dvoufázově - po výběru termínu je nutné Vámi vybraný čas potvrdit prostřednictvím kontaktního formuláře!

Kontakt pro další dotazy: miroslava.gulbisova@vsup.cz, sepka@vsup.cz

Pro konzultace použijte prosím následující odkaz na paltformě SKYPE

https://join.skype.com/is7XdTxN3zXi

prof. Ing. akad. arch. JAN ŠÉPKA
V roce 1995 vystudoval FA ČVUT a o dva roky později dokončil Školu architektury AVU. V roce 1994 inicioval spolu s Michalem Kuzemenským spolek Nová česká práce.  V letech 1998-2009 je společníkem ateliéru HŠH architekti. Poté založil vlastní kancelář Šépka architekti.  V letech 2004 -2014 působí jako pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze. V letech 2014 – 2016 byl vedoucím Kanceláře projektů a soutěží na IPR v Praze a od roku 2014 vede ateliér A1 na UMPRUM, kde byl v roce 2015 jmenován docentem pro obor Architektura, v roce 2019 se v témže oboru stal profesorem. V roce 2006 byl editorem ročenky Česká architektura a v roce 2015 vydal knihu „Jak se dělá město“.  V roce 2019 vyšla první publikace, která se monograficky zaměřuje na tvorbu architekta Jana Šépky s názvem Inspirace.  Řada projektů, na kterých se podílel, získala ocenění v ČR i v zahraničí. K nejznámějším patří úpravy Horního náměstí v Olomouci, úpravy Jiřského náměstí na Pražském hradě, Arcidiecézní muzeum v Olomouci, vila v Berouně, vila Hermína, úpravy zámeckého návrší v Litomyšli, návrh národní knihovny v Praze, Pokoj v krajině v Modravě, Dům v sadu nebo instalace Vnímání v Českých Budějovicích.

 

ing. arch. Mirka Gulbisová
Vystudovala fakultu architektury ČVUT.  V průběhu studia absolvovala studijní stáž v Nizozemí TU Delf v ateliéru prof. Kase Oesterhuise. Od roku 2008 vede s Ing.arch.Jiřím Gulbisem vlastní architektonický ateliér homostudio www.homostudio.cz. Od roku 2012 paralelně působí ve společnosti CUPIDO, která se věnuje samotné realizaci projektů. V letech 2009 – 2014 působila jako odborný asistent v ateliéru Jana Šépky na Fakultě architektury ČVUT v Praze a od září 2014 s Janem Šépkou pokračuje na stejné pozici v ateliéru A1 na Pražské UMPRUM. V roce 2015 vydala spolu s Janem Šépkou knihu „Jak se dělá město“. Mezi její úspěšné realizace patří pomník Operace Anthropoid, relaxační zóna na Letišti Václava Havla, rodinný dům v Dobřichovicich, interiér komplexu Kotelny Waltrovka. Souvisle spolupracuje na tvorbě územních plánů, územních studiích a prověřovacích studií pro obce a města např. Kouřim, Polepy, Ohaře, Pečky, Újezdec, Bžany, Postoloprty, Kraslice a další. Od září 2020 působí spolu s Jiřím Gulbisem jako městský architekt v městě Slaný.