Student Ateliéru architektury I získal ocenění v soutěži na úpravu náměstí města Benešov
Vytvořeno: 4. 10. 2018 od Architektura I

Student Ateliéru architektury I UMPRUM Jan Poslušný ve spolupráci s The Hong Nhung získali "mimořádnou odměnu poroty" v otevřené architektonicko-urbanistické soutěži na Náměstí města Benešova.

Jednalo se o ovevřenou jednofázovou projektovou architektonicko-urbanistickou soutěž. Účastníci řešili prostory dvou veřejných prostranství, která kdysi bývala jedním - Masarykovo a Malé náměstí a dnes postrádají celistvost a reprezentativní hodnotu. Je třeba jim navrátit důstojnost a nabídnout benešovským občanům nové možnosti jejich využívání. Cílem soutěže bylo vytvořit soudobý multifunkční veřejný prostor, který bude městem Benešov, na základě výsledku této soutěže, realizován. Zadání se týkalo nejenom hlavních reprezentativních prostor města a jejich nejbližšího okolí, ale i řešení proluky mezi domy č.p. 228 a 230, včetně pozemku č. 95. Bylo potřeba zamyslet se nad prostranstvím v širších souvislotech i nad jejich významem v dnešní společnosti.

 

Popis oceněného návrhu autorů Jana Poslušného, The Hong Nhung ve spolupráci s RCNKSK architekti, Adam Preisler / Praha, CZ

Řada náměstí v mnoha městech trpí četnými problémy, které plynou z nepochopení jejich archetypální podstaty. Jinak tomu není ani v Benešově. Původní volná plocha z doby před 16. stoletím úpí pod nekoncepčními historickými nánosy z dob následujících. Ty představují nekvalitní materiály povrchů z betonu či asfaltu, nevhodně umístěná či zcela špatně zvolená zeleň a špalíček domů, který z původní a jasné figury vytvořil náměstí dvě. Jedno větší a druhé s potenciálem spíše širší ulice, než malého náměstí. V současné chvíli nemají jednotlivé prvky ve veřejném prostoru jednotnou a ucelenou koncepci a vytvářejí tak pouze bariéry, které oslabují a tříští ducha místa bývalého “velkého” náměstí.

 

Hodnocení poroty
Návrh přinesl mnoho zajímavých podnětů pro řešení předmětu soutěže, nicméně v porovnání s oceněnými návrhy nedosahuje potřebných kriteriálních kvalit. Porota od samého začátku oceňuje zástavbu proluky, respektování původní stopy členění špalíčku a reálný přístup a ohleduplnost ke stávajícímu stavu, za což porota odměnila návrh. Porota vnímá disproporci v kvalitě řešení Masarykova a Malého náměstí, přičemž levá strana Masarykova náměstí je koncepčně řešena úspěšněji. V rámci Masarykova náměstí oceňuje porota otevření průhledu na budovu radnice a uvolnění prostoru pro variabilní řešení využívání náměstí. Jako nevhodné se jeví protažení dlažby z Masarykova náměstí do prostoru špalíčku. V případě malého náměstí se jeví nevhodně odhalená fronta domů v prostoru před poliklinikou a naopak velmi sevřený prostor východní části špalíčku. Diskutabilní se jeví absence zeleně na Malém náměstí. Pobytové schodiště v jižní části náměstí není přesvědčivé svojí proporcí, měřítkem a absenci stínu.

 

Zdroje: http://cceamoba.cz/souteze-competitions/namestimestabenesova/  a https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/namesti-mesta-benesov