Architektura II

Gratulujeme! 

Letošní ročník Přehlídky diplomových prací vyhrál náš absolvent Igor Machata s projektem OKDR 2.0.

Vytvořeno: 16. 10. 2018
Pozvánka 

Den otevřených dveří

Srdečně zveme na den otevřených dveří v atelieru A2, který proběhne 26.10.2018!

V dopoledních hodinách prijďte nahlédnout do bežných konzultací studentů a občerstvit se v našem baru. V 16 hod proběhne úvodní řeč Ivana Kroupy a Jany Moravcové, kteří představí práci v našem ateliéru.

Nebude chybět ani koncert ateliérové kapelky! Těšíme se***

 

Událost: 26. 10. 2018
Gratulujeme 

Young Architect Award 2018 - dvě ceny pro absolventy UMPRUM

Vytvořeno: 8. 10. 2018
Výlet 

Polsko 2018

Vytvořeno: 10. 9. 2018
Vysoká Pec u Nejdku 

Vysoká Pec u Nejdku

Vytvořeno: 5. 9. 2018
Výstava 

Diplomové práce 2018

Vytvořeno: 10. 8. 2018
Přednáška 

Preston Scott Cohen & Daniel Sherer

Vytvořeno: 28. 4. 2018
Workshop 

Měšice

Vytvořeno: 2. 11. 2017
Pozvánka 

26.10 2017 Den otevřených dveří A2

Srdečně zveme na den otevřených dveří, kerý se uskuteční 26.10.2017. V dopoledních hodinách mají uchazeči možnost nahlédnout do klasických čtvrtečních konzultací a v odpoledních hodinách od 14h do 16h mohou pak konzultovat své práce s vedoucím ateliéru.

Událost: 26. 10. 2017
Workshop 

Workshop Casita Tucan

Vytvořeno: 3. 10. 2017

Kompletní architektura - celé spektrum architektonických dovedností s přesahy do souvisejících oborů. Architektura v co možná nejširších souvislostech. Důraz na a podpora osobního přístupu každého studenta, účastníka diskuse. Zdůvodněná současná či futuristická architektura s věcným vztahem k realitě. Svoboda, zodpovědnost.

Analýza zpracovávání reálních aktuálních témat či vizí /od práce pro reálné klienty po volná témata/, v jejím rámci trénink architektonických dovedností. Konfrontace výsledků práce s odbornou veřejností v mezinárodním kontextu - workshopy, výstavy, přednášky. Spolupráce se spektrem architektonických škol a respektovaných architektů.

kontakt
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1, č. m. 102, kabinet č. m. 106a
e-mail: ivan.kroupa@vsup.cz , jana.moravcova@vsup.cz
http://www.facebook.com/pages/A2-V%C5%A0UP/131824156923513 

vedoucí ateliéru
prof. Ing arch. Ivan Kroupa

asistent ateliéru
Ing. arch. Jana Moravcová

konzultační hodiny
čtvrtek 9-13