Architektura II

Pozvánka 

26.10 2017 Den otevřených dveří A2

Srdečně zveme na den otevřených dveří, kerý se uskuteční 26.10.2017. V dopoledních hodinách mají uchazeči možnost nahlédnout do klasických čtvrtečních konzultací a v odpoledních hodinách od 14h do 16h mohou pak konzultovat své práce s vedoucím ateliéru.

Událost: 26. 10. 2017
Pozvánka 

Den otevřených dveří A2 dne 17. listopadu 2016 14-16h

Zájemci o studium v našem ateliéru budou mít možnost zúčastnit se ateliérových konzultací současných studentů, konzultovat domácí práce (pokud mají zájem), komunikovat s vedením ateliéru i studenty. Jste srdečně zváni.

Událost: 17. 11. 2016
Gratulujeme 

Vojtěch Tecl - vítěz Ceny časopisu ERA21 na Young Architect Award 2016

Vytvořeno: 29. 9. 2016
Klauzury 

Utopie - město pro 10 mil.

Vztah podoby a fungování současných sídel k prostředí, ve kterém se nachází, je jedním z klíčových problémů dnešního světa, a specifickou výzvou pro profesi architektury. Téma je součástí širšího projektu, který aplikuje modely ideálních či utopických měst ve třech extrémních kontextech: a/ v existující navržené architektonicko‐urbanistické osnově (Brasília); b/ ve spontánně vyrostlém městě s vysokou populační hustotou (HongKong/Macao); c/ ve výjimečné přírodní lokalitě (Island).

Vytvořeno: 8. 6. 2016
 

CITY and DISASTER webpage

Vytvořeno: 20. 5. 2016
 

Workshop Krásno

Událost: 12. 5. 2016 - 17. 10. 2016
 

Workshop Zbrojovka

Vytvořeno: 15. 4. 2016
Přednáška 

Diego Samper

Událost: 6. 4. 2016
Video 

A2 na Umprum Atack

https://www.youtube.com/watch?v=vooi_hdu_7E&feature=youtu.be

 

 

Událost: 22. 10. 2015 - 15. 2. 2016
Téma zimního semestru 1516 

UMPRUM UMPRUM

Témou semestra bolo riešenie vzťahu súčasnej budovy UMPRUM a budúcej budovy umeleckých dielní UMPRUM na Mikulandskej ulici.

Stavbou budovy umeleckých dielní vzniká pre UMPRUM nová situácia. Obe budovy sa vzájomne ovplyvnia, zároveň ovplyvnia priestor medzi nimi. Škola a život školy sa teda neodohráva izolovane v jednej alebo druhej budove, ale aj v priestore medzi nimi. Škola sa stáva mestom a mesto školou.

Je faktom, že projekt umeleckých dielní UMPRUM bude v blízkej budúcnosti realizovaný. Je teda dôležité uvažovať nad dopadom, ktorý bude mať na otázky vzájomného vzťahu dvoch budov v meste, školy ako inštitúcie s mestom a vlastného života študentov v škole a v meste.

Publikácia obsahuje súbor prác na túto tému. Vďaka individuálnemu prístupu študentov, spojeného s vlastnou existenciou v škole a v meste, vznikli rôznorodé výstupy riešiace nielen konkrétne priestorové otázky školy a mesta, ale aj viac teoretické práce zaoberajúce sa obecnými témami mesta, vzťahu Starého mesta Prahy, jeho architektúry a urbanizmu a pamiatkovej ochrany.

 

 

Vytvořeno: 10. 2. 2016

Kompletní architektura - celé spektrum architektonických dovedností s přesahy do souvisejících oborů. Architektura v co možná nejširších souvislostech. Důraz na a podpora osobního přístupu každého studenta, účastníka diskuse. Zdůvodněná současná či futuristická architektura s věcným vztahem k realitě. Svoboda, zodpovědnost.

Analýza zpracovávání reálních aktuálních témat či vizí /od práce pro reálné klienty po volná témata/, v jejím rámci trénink architektonických dovedností. Konfrontace výsledků práce s odbornou veřejností v mezinárodním kontextu - workshopy, výstavy, přednášky. Spolupráce se spektrem architektonických škol a respektovaných architektů.

kontakt
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1, č. m. 102, kabinet č. m. 106a
e-mail: ivan.kroupa@vsup.cz , jana.moravcova@vsup.cz
http://www.facebook.com/pages/A2-V%C5%A0UP/131824156923513 

vedoucí ateliéru
prof. Ing arch. Ivan Kroupa

asistent ateliéru
Ing. arch. Jana Moravcová

konzultační hodiny
čtvrtek 9-13

Den otevřených dveří 26.10. ve 14h

sfdiůohgaůor