CITY and DISASTER
Vytvořeno: 23. 5. 2014 od Architektura II

CITY and DISASTER workshop New York / A2 Umprum in cooperation with New York Institute of Technology / May 2014

 The unique conditions of New York’s urbanism provide the setting for this site-specific workshop. Within the grid, possible future scenarios of apocalyptic events are tested. We are operating with several pre-selected sites that could be transformed into the Noah´s Arks of the 21st century. These cumulating points will serve as temporary high-capacity shelters in the event of natural or humancaused disasters for people from respective catchment areas. However, they will maintain their urban function in the contemporary city life, respecting particular needs of each neighborhood.

 

____________________________________________ 

 

CITY and DISASTER workshop New York / A2 Umprum ve spolupráci s New York Institute of Technology / Květen 2014

Zadání tohoto site-specific workshopu vychází z jedinečných podmínek newyorského urbanismu. V rámci jeho sítě jsou testovány možné budoucí scénáře apokalyptických událostí. Pracujeme s několika předem vybranými místy, které mohou být transformovány na Noemovu archu 21. století. Tyto kumulační body budou sloužit jako dočasné vysokokapacitních přístřešky v případě přírodních či lidmi způsobených katastrof pro lidi z jednotlivých spádových oblastí. Během normálního života budou si budou udržovat městskou funkci zohledňující specifické potřeby konkrétní čtvrti.