Letošní ročník Přehlídky diplomových prací vyhrál náš absolvent Igor Machata s projektem OKDR 2.0.
Vytvořeno: 16. 10. 2018 od Architektura II

OKDR 2.0 _ Igor Machata

Projekt je o mieste a jeho formovaní v čase. Je o presvedčení, že tabula rasa je v danom prípade prekonanou metódou. Je o skúmaní miesta, identifikovaní jeho kvalít, ich podporenie a využitie v novej vrstve. Návrh je založený na uvedomení si, že je len ďalšou zmenou na časovej osi miesta, ktorá pravdepodobne len predchádza tej nasledujúcej v budúcnosti. Je o špecifickom mieste, ktoré vo svojom súčasnom stave umožňuje osobnú interpretáciu a vzťah s miestom. Je o snahe sprístupniť a interpretovať túto vlastnosť verejnosti. Je o hľadaní prístupu k existujúcemu tak, aby sa zachoval jeho súčasný charakter. Ako zmeniť a pritom zachovať.