LS 2018/2019 Hořejší nábřeží, Smíchov
Vytvořeno: 14. 7. 2019 od Architektura II

Hořejší nábřeží

Hořejší nábřeží, Smíchov

Viktor Eichler, Mariana Chavíková, Tereza Kalousová, Natalie Najbrtová


Návrh zachovává současné využití místa / veřejný prostor, sportoviště, hřiště, park , rozšiřuje je, odkrývá oplocené pozemky, umožňuje průchodnost
a transparentnost celého nábřeží, umocňuje specifickou atmosféru nábřeží. Prioritou projektu je krajina, ze které vyrůstá architektura. Stavba je navržena jako ocelová konstrukce nadnesená nad pozemkem. Partér funguje jako komunikace,
navazuje na krajinu a propouje veřejné funkce / bazén, běžecká dráha, víceúčelové hřiště, tržiště, komerční prostory, školka .. / v druhém nadzemním podlaží a třetím podlaží se nachází pronajímatelné administrativní prostory, ve čtvrtém a pátém
podlaží prostory pro bydlení. Budova má pochozí střechu, která slouží obyvatelům / komunitě, případně i veřejnosti. Lehký obvodový plášť podporuje transparentnost celého objektu.